sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018


Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. YLEISTÄ
Vuosi 2018 on yhdistyksen kahdestoista toimintavuosi.
Seuran toiminnan lähtökohdat on kirjattu Seuran sääntöihin: ”Seuran tarkoituksena on ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia asukkaiden edunvalvojana”.

2. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vakaana, mutta sitä ei ole pystytty yrityksistä huolimatta kasvattamaan.

3. TOIMINTA
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa on huomioitu edellisvuoden tapahtumat ja niiden järjestäminen/ niihin osallistuminen.
Siivoustalkoot toukokuussa - Aurinkolahden alueen siivoustalkoot
Kanavalaulut toukokuussa - Perinteinen yhdessä musisoinnin ja laulamisen ilta Aurinkolahden kanavalla
Petankki-peli-illat kevät – kesä 2018
Aurinkolahden Golf-mestaruuskilpailu elokuussa
Aurinkolahden Petankkimestaruus lokakuussa
Uutelan Joulupolku joulukuussa
Osallistutaan Helka ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten, Stadin Rantaryhmän ja Vuosaari-toimikunnan kokoontumisiin.
Alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikennejärjestelyihin liittyvä vaikuttaminen
sekä niiden aktiivinen seuraaminen

4. TALOUS
Jäsenmaksutulojen lisäksi tapahtumien järjestämiseen haetaan tarjolla olevia Helsingin kaupungin avustuksia. Kaikkea Seuran toimintaa toteutetaan rahallisten resurssien puitteissa sekä jäsenten osallistumisaktiivisuuteen perustuen.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (nyt vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa).
Seuran varastotila on Cityvarastossa (varastotila Columbuksessa) ja sen vuokrausta jatketaan maaliskuun 2018 jälkeen 1 kk kerrallaan.

5. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä jäsentiedotteet sähköpostitse. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Seuran omien kotisivujen kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös Vuosaari-lehdessä.

6. HALLITUS
Hallituksen tavoitteena on kokoontua noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

8. KEHITYSTYÖ
Pyritään edelleen kehittämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa alueemme hyväksi Seuran sääntöjä mukaillen.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti