sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018


Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. YLEISTÄ
Vuosi 2018 on yhdistyksen kahdestoista toimintavuosi.
Seuran toiminnan lähtökohdat on kirjattu Seuran sääntöihin: ”Seuran tarkoituksena on ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia asukkaiden edunvalvojana”.

2. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vakaana, mutta sitä ei ole pystytty yrityksistä huolimatta kasvattamaan.

3. TOIMINTA
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa on huomioitu edellisvuoden tapahtumat ja niiden järjestäminen/ niihin osallistuminen.
Siivoustalkoot toukokuussa - Aurinkolahden alueen siivoustalkoot
Kanavalaulut toukokuussa - Perinteinen yhdessä musisoinnin ja laulamisen ilta Aurinkolahden kanavalla
Petankki-peli-illat kevät – kesä 2018
Aurinkolahden Golf-mestaruuskilpailu elokuussa
Aurinkolahden Petankkimestaruus lokakuussa
Uutelan Joulupolku joulukuussa
Osallistutaan Helka ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten, Stadin Rantaryhmän ja Vuosaari-toimikunnan kokoontumisiin.
Alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikennejärjestelyihin liittyvä vaikuttaminen
sekä niiden aktiivinen seuraaminen

4. TALOUS
Jäsenmaksutulojen lisäksi tapahtumien järjestämiseen haetaan tarjolla olevia Helsingin kaupungin avustuksia. Kaikkea Seuran toimintaa toteutetaan rahallisten resurssien puitteissa sekä jäsenten osallistumisaktiivisuuteen perustuen.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (nyt vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa).
Seuran varastotila on Cityvarastossa (varastotila Columbuksessa) ja sen vuokrausta jatketaan maaliskuun 2018 jälkeen 1 kk kerrallaan.

5. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä jäsentiedotteet sähköpostitse. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Seuran omien kotisivujen kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös Vuosaari-lehdessä.

6. HALLITUS
Hallituksen tavoitteena on kokoontua noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

8. KEHITYSTYÖ
Pyritään edelleen kehittämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa alueemme hyväksi Seuran sääntöjä mukaillen.tiistai 27. helmikuuta 2018

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry perustettiin 6.4.2006 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 16.10.2006.
Rek.nro 195.000. Y-tunnus 2079286-9.

Miten Aurinkolahti-Seura toimii
toimii jäsenten edunvalvojana seuraamalla mm. alueen kaavoitusta, maankäyttöä ja liikennesuunnittelua
antaa lausuntoja viranomaisille ja pitää aktiivisesti yhteyttä kunnallispoliitikkoihin
on taloyhtiöiden välinen tiedonvaihto ja keskusteluareena
järjestää ajankohtaisia teemailtoja ja ekskursioita
järjestää vuosittain talkoita ja useita yleisötapahtumia
tekee laajaa yhteistyötä muiden Vuosaaren toimijoiden ja kaupungin asukasyhdistysten kanssa

Toimintavuosi 2017 oli seuramme 11. vuosi
Seuramme on saavuttanut merkittävän aseman Helsingin kaupunginosayhdistyksien joukossa. Seuralla on hyvät ja vakiintuneet suhteet kaupungin virkamiehiin. Seuran asukastilaisuudet saavuttavat hyvin alueen ja lähiympäristön asukkaat.

Vuosikokous 2017
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 27.2.2017 klo 18.00 alkaen Aurinkolahden peruskoulu Kanavassa Aurinkotuulenkatu 11 Helsinki. Vuosikokouksessa paikalla oli 20 jäsentä.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Tuomi ja sihteeriksi Mikaela Mandalios.
Vuosikokous valitsi kaudelle 2017 yhdistyksen puheenjohtajaksi Juhani Larhan.
Hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Hintsala, Ulla Äkräs, Esko Wilamo, Seija Virta, Anita Roos ja Mikaela Mandalios
Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija Hintsala ja Risto Pellinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mauno Pihlaja ja Timo Tuomi.

Hallitus
27.2.2017 asti
Antti Elonen, puheenjohtaja
Raimo Hintsala, varapuheenjohtaja
Esko Wilamo, sihteeri
Seija, Virta rahastonhoitaja / kirjanpito
Juhani Larha, jäsen
Raimo Kitunen, jäsen

27.2.2017 alkaen
Juhani Larha, puheenjohtaja
Ulla Äkräs, varapuheenjohtaja
Mikaela Mandalios, sihteeri
Seija, Virta rahastonhoitaja / kirjanpito
Esko Wilamo, jäsen
Raimo Hintsala, jäsen
Anita Roos, jäsen

27.2.2017 valittu hallitus piti kokouksia vuoden 2017 aikana 8 kertaa ja vuoden 2018 alussa 3 kertaa. Lisäksi hallitus kokoontui useita kertoja erilaisten tapahtumien yhteydessä ja piti sähköpostipalavereita.

Toiminnantarkastajat
Vuosikokousten valitsemina varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet 27.2.2017 asti
Mikaela Mandalios ja Anita Roos. Varatoiminnantarkastajina toimivat Ulla Äkräs ja Aimo Mikkonen. 27.2.2017 alkaen toiminnantarkastijana toimivat Maija Hintsala ja Risto Pellinen. Varatoiminnantarkastajina toimivat Mauno Pihlaja ja Timo Tuomi.

Jäsenistö
Jäsenmäärää on 2017 toimintavuoden aikana tarkistettu ja jäsenrekisteri saatettu ajan tasalle. 2017 toimintavuoden lopussa Seurassa oli 65 maksanutta henkilöjäsentä ja 6 yhteisöjäsentä.

Jäsenrekisteri ja kotisivut
Jäsenrekisteriä ylläpidetään Excel-taulukkomuodossa ja se on todettu Seurallemme toimivaksi ja riittäväksi. Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta aurinkolahtiseura.fi ja niitä on päivitetty tarvittaessa Risto Pellisen toimesta.

Alueella vaikuttaminen
Aurinkolahti-Seura on aktiivisesti ylläpitänyt yhteyttä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin vuoden 2017 aikana.
Seuran vaikuttamisen ansiosta rantabulevardille on saatu uudet ja isommat roska-astiat
Rannan osalta roska-astioiden määrän tilanne on kohtalaisen hyvä.
Aurinkolahden alueella roska-astioita on alueen kokoon nähden kuitenkin liian vähän ja niiden tyhjennysväli liian pitkä. Asiasta on oltu yhteydessä ja kirjelmöity Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon.
Seura on alkuvuodesta ollut aktiivisesti yhteydessä ja kirjelmöinyt sekä Liikuntavirastoon että Rakennusvalvontavirastoon Sup-stationista ja sen sijainnista Aurinkolahden parhaalla näköalapaikalla, aallonmurtajalla.
Loppusyksystä 2017 Liikuntavirastosta ilmoitettiin, että aallonmurtajalle ei ole tulossa Sup-asemaa vuonna 2018.
Seura on myös ottanut yhteyttä Liikuntavirastoon rannan kivien poistamiseksi vedestä, jotta lapset eivät vahingoittaisi itseään rantavesissä.

Muistutuksemme vuonna 2016 oli yksi niistä harvoista hyväksytyistä muutoksista, jolla yleiskaavaan muutettiin. Sen pohjalta pääosa kanavan itärannan rakennusmassasta poistettiin ja jäljelle jääneen alueen rakennusoikeus pieneni merkittävästi.
Hyvin perusteltu muistutus ja aktiivinen vaikuttamien päättäjiin tuotti siis hyvän tuloksen. Lisäksi Aurinkolahti-Seura on tiiviisti mukana Vuosaaren muiden toimijoiden kesken muodostetussa Vuosaari-toimikunnassa. Sen yhteydessä seuramme on ottanut kantaa myös muihin Vuosaaren kaava-asioihin.

Edustukset ja jäsenyydet muissa yhteisöissä
Aurinkolahti-Seura on nimennyt edustajakseen Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helka ry:hyn Raimo Hintsalan. Helka ry:n toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki, joten sen kautta kaupunginosayhdistyksillä on hyvät yhteydet kaupungin instansseihin. Helka myös opastaa, tiedottaa ja kouluttaa runsaasti. Seuran edustajat ovat valikoidusti osallistuneet kaupungin järjestämiin infotilaisuuksiin ja seminaareihin. Helsingin Aurinkolahti-Seura ry on myös Suomen Kotiseutuliiton jäsen Helkan kautta.

Asukasdemokratian ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi perustettu Vuosaari-toimikunta on vaatimattomasta alustaan kasvanut merkittäväksi uusien kärkihakkeiden kehittäjäksi koko Vuosaaren alueella. Aurinkolahti-Seuran edustajaksi Vuosaari-toimikuntaan valittiin hallituksen jäsen Esko Wilamo 24.10.2017 alkaen.

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksutulot olivat 1635 euroa. Tilikauden 2017 tulos osoittaa 231,37euroa ylijäämää. Aurinkolahti-Seuran vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa.

Toimintaympäristö
Alueen rakentaminen jatkuu edelleen talojen, puistojen ja katujen rakentamisena ja viimeistelynä.
Kahvikorttelin rakentamisvaihe alkaa olla lopuillaan.

Varsinainen toiminta
Vuosi 2017 oli Helsingin Aurinkolahti-Seuran 11 toimintavuosi.
Hallitus toteutti kaikki Seuran perinteiset tapahtumat Taiteiden yötä lukuun ottamatta.

SiistiBiitsi – rannan siivoustalkoot 6.5.
Aurinkolahden siivoustalkoot keskitettiin rannalle ja ne pidettiin 6.5. klo 11.alkaen yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa ja osana valtakunnallista Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanjaa. Talkoot sujuivat hienosti kauniissa kevätsäässä ja niissä oli mukana kaiken ikäisiä alueen asukkaita, myös lapsiperheitä. Talkoolaisia oli yhteensä 17. Liikuntavirasto hoiti paikalle siivousvälineitä ja Aurinkolahtiseura tarjosi talkoolaisille mehut.

Kanavalaulut – soikoon! 30.5.
Perinteinen yhdessä musisoinnin ja laulamisen ilta järjestettiin ti 30.5. klo 18. Tilaisuuden musisoinnista huolehti Simo Paronen sekä laulajia Primavista ja Discantus kuoroista. Kanavan rannalle oli kokoontunut eri-ikäisiä ja innokkaita laulajia noin 50 henkilöä.

Petankki-peli-illat kevät – kesä 2017
Pelaajat kokoontuivat kevään ja kesän 2017 aikana maanantaisin klo 18.00 Urheilukalastajankuja 2:n edessä olevalla hiekkakentällä.

Aurinkolahden Golf-mestaruuskilpailu 22.8.2017
Erkki Murto-Koiviston pyynnöstä Ulla Äkräs jakoi turnauksen palkinnot yhdessä Raimo Hintsalan kanssa. Tapahtumassa mainostettiin Aurinkolahti-Seuraa ständillä ja omalla mukanaolollamme.

Taiteiden yö
Päätettiin poikkeuksellisesti olla järjestämättä Taiteiden yötä Aurinkolahdessa. Asiasta ilmoitettiin Vuosaarilehdessä ja Seuran kotisivuilla. Taiteiden yön ilotulituksen järjestäminen aallonmurtajalla ei olisi ollut mahdollista Sup-stationin sijainnin vuoksi.

Vanhusten palvelut- seminaari 6.9. Vuosaaren kirkolla
Vanhusten palvelut -seminaari 6.9. Suuren suosion saanut tapahtuma, jolle toivottiin jatkoa.
Tilaisuudessa oli kuulijoita lähes 200 asiasta kiinnostunutta sekä palveluntarjoajia, jotka saivat mahdollisuuden kertoa omasta tarjonnastaan.

Vuosaaren Sisustus- ja asuntomessut 23.-24.9.2017
Seura osallistui tapahtumaan omalla pisteellään. Nähtiin, että Seuran on kaupunginosayhdistyksenä tärkeää olla erilaisissa tapahtumissa mukana ja näkyvillä esittelemässä Seuran tarkoitusta ja sen toimintaa sekä saada uusia jäseniä.

Aurinkolahden Petankkimestaruus 9.10.
Petankkimestaruus ratkaistiin 9.10.sateisessa kelissä. Raimo Hintsala ja Ulla Äkräs olivat edustamassa Seuran hallitusta tilaisuudessa ja osallistuivat peliin Seuran hallituksen edustajina.

Uutelan Joulupolku 3.12.
 Seura oli jo 5. kertaa mukana Uutelan Joulupolku-tapahtumassa 3.12. omalla koiravaljakko-rastillaan ja ”ständillä”. Koiravaljakot olivat jälleen kovassa suosiossa.

Muistolaatta-hanke ja Jatkosodan muistolaatan paljastustilaisuus 6.12.
Aurinkolahti-Seura osallistui tämän historiallisesti tärkeän hankkeen- Vuosaaren ilmapuolustuksen muistoksi - sponsorointiin sekä muistolaatan paljastustilaisuuteen 6.12. klo 13. Tilaisuus oli juhlavan arvokas ja sillä juhlistettiin Suomi 100-vuotta.

Tiedotustoiminta
Tärkein ilmoitus- ja tiedotuskanavamme on paikallinen Vuosaari-lehti, joka on antanut tilaa tapahtumillemme ja julkaissut tekstejä kuvineen tapahtumistamme. Aurinkolahti-Seuran hallituksen jäsenet ovat laatineet artikkeleita Vuosaari-lehteen. Seuran tapahtumista on myös tiedotettu Aurinkolahden alueelle levitetyillä julisteilla. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista on hoidettu pääosin seuran omien kotisivujen kautta sekä sähköpostilla.

Aurinkolahti – Taustaa ja kaavoituksen historiaa
Aurinkolahti on syntynyt niille, jotka etsivät korkeatasoista ja ekologista kaupunkiasumista, kimmeltävän ulapan avaruutta, monipuolista luontoa, upeaa hiekkarantaa sekä bulevardien puistomaisuutta ja lähipalveluja vaativaan makuun. Täällä jos missä tulee olo, että on ulkomailla.”

Aurinkolahti on uusi, merihenkinen, noin 8000 ihmisen asuinalue. Merellinen Aurinkolahti ja sen 700 metriä pitkä rantabulevardi on useasti palkittu, urbaani ja ekologinen kaupunginosa. Siinä yhdistyvät aavan meren ulappa, viihtyisä ja turvallinen asuminen, toimiva julkinen liikenne sekä hyvät terveys- ja kauppapalvelut. Kaiken kruunaa vierestä avautuvat Uutelan luonnossuojelualueet ja laaja virkistysmetsä. Aurinkolahti edustaa hienolla tavalla 2000-luvun ekologista ja luontoarvoja kunnioittavaa ympäristösuunnittelua.

Aurinkolahden synty - Kaavoitus ja rakentaminen
Aurinkolahden asemakaavan perusteet määriteltiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa 1990-luvulla. Niissä todettiin mm.:
- Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
- Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistusasuntotuotannon toteutusta.
- Hiekkaranta ja kanava korostavat hyvää mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa.

Korkealaatuisen asuinalueen takaamiseksi järjestettiin Aurinkolahdesta kansainvälinen kaavasuunnittelun kutsukilpailu vuonna 1996. Kilpailun voitti tunnustettu arkkitehti Timo Vormala. Aurinkolahden kanavan ympäristösuunnittelusta järjestettiin vuonna 2003 kilpailu, jonka voitti taiteilija Anne Koskinen ehdotuksellaan ”Kivi”.

Helsingin kaupunki on voimakkaasti panostanut asumisen ympäristöalueen rakentamisen laatuun ja yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Sen tuloksena on Aurinkolahden hieno rantabulevardi palkittu Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2003. Uutelan merikanava ja 2015 lopullisesti valmistunut Kauniinilman puisto on upea ja monipuolinen kokonaisuus. Uusilla ramppivaloilla varustetut Hellesilta ja Sumujen silta sekä niiden ali virtaavat lohiportaat ja kohisevat putoukset sekä rannan siloiset luonnonkalliot ja pirunpelto palkittiin myös Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2010. Aurinkolahden rakennusten suunnitteluun ovat osallistuneet monet Suomen eturivin arkkitehdit.

Hallitus

keskiviikko 10. tammikuuta 2018

JÄSENKIRJE 2/2017


 Hyvä Aurinkolahti-Seuran jäsen!
Kalenterivuosi 2017 on lopuillaan ja on aika tehdä tilannekatsaus kuluneesta vuodesta.
Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2017 Kanavan Koululla. Paikalla oli kolmisenkymmentä jäsentä.
Kokouksessa valittiin hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2017
Seuran puheenjohtajaksi Juhani Larha
Jäseniksi valittiin Ulla Äkräs, Raimo Hintsala, Seija Virta, Anita Roos, Esko Wilamo, Mikaela Mandalios
Yhteystiedot ja tehtävät löytyvät kotisivuilta www.aurinkolahtiseura.fi

Jäsenmaksut ovat seuramme tärkein tulonlähde.
Maksamalla jäsenmaksun varmistat, että voimme yhdessä edelleen jatkaa toimintaa ja järjestää aktiviteetteja alueemme asukkaiden hyväksi. Vuoden 2017 jäsenmaksut:
Henkilöjäsen 15 €, yhteisöjäsen/asuntoyhtiö 100€. Seuran tili FI 54 1389 3000 2120 79

TAPAHTUNUTTA:
SiistiBiitsi-rannan siivoustalkoot 6.5. Tapahtuma oli osa valtakunnallista Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanjaa. Talkoot sujuivat hienosti kauniissa kevätsäässä ja niissä oli mukana kaiken ikäisiä alueen asukkaita, myös lapsiperheitä.
Kanavalaulut 30.5.
Perinteisissä kanavalauluissa laulettiin yhdessä Simo Parosen johdolla ja hanurimusiikin säestyksellä keväisiä ja kesäisiä lauluja. Lisäksi ryhmä Primavista kuoron laulajia kajauttivat tilaisuuden päätteeksi muutaman laulun.
Aurinkolahden golf-mestaruuskilpailuissa 22.8.2017 Seura oli mukana ja jakamassa palkintoja
Vanhusten palvelut -seminaari 6.9. Suuren suosion saanut tapahtuma, jolle toivottiin uusintaa.
Vuosaaren sisustus- ja asuntomessuilla 23.-24.9. Seura oli mukana omalla pisteellään
Aurinkolahden Petankkimestaruuskilpailut järjestettiin 9.10.2017
Uutelan Joulupolku-tapahtumassa 3.12. Seura oli jälleen mukana omalla koiravaljakko-rastillaan
Jatkosodan muistolaatan paljastustilaisuus 6.12.
Seura osallistui ja oli mukana tässä historiallisessa hankkeessa- Muistolaatta Vuosaaren ilmapuolustuksen muistoksi – juhlistamassa Suomi 100-vuotta.

TILANNEKATSAUS AURINKOLAHDEN ALUEEN ASIOIHIN:
Aurinkolahti-seura on aktiivisesti ylläpitänyt yhteyttä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamus-henkilöihin vuoden 2017 aikana.
Seuran vaikuttamisen ansiosta rantabulevardille on saatu uudet ja isommat roska-astiat
Rannan osalta roska-astioiden määrän tilanne on kohtalaisen hyvä
Aurinkolahden alueella roska-astioita on alueen kokoon nähden kuitenkin liian vähän ja niiden tyhjennysväli liian pitkä. Asiasta on oltu yhteydessä ja kirjelmöity Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon.
Seura on alkuvuodesta ollut aktiivisesti yhteydessä ja kirjelmöinyt sekä Liikuntavirastoon että Rakennusvalvontavirastoon Sup-stationista ja sen sijainnista Aurinkolahden parhaalla näköalapaikalla, aallonmurtajalla.
Loppusyksystä 2017 Liikuntavirastosta ilmoitettiin, että aallonmurtajalle ei ole tulossa Sup-asemaa vuonna 2018
Seura on myös ottanut yhteyttä Liikuntavirastoon rannan kivien poistamiseksi vedestä, jotta lapset eivät vahingoittaisi itseään rantavesissä.

TERVETULOA MUKAAN TAPAHTUMIIN JA TOIMINTAAN!

Hyvän joulun toivotuksin, Aurinkolahti-Seuran hallitus 

maanantai 19. kesäkuuta 2017

JÄSENKIRJE 1/2017

15/6/2017

Hyvä Aurinkolahti-Seuran jäsen! 
Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2017 Kanavan Koululla. Paikalla oli kolmisenkymmentä jäsentä. 
Hallitus vuodelle 2017 
 Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi Juhani Larhan 
Jäseniksi valittiin Ulla Äkräs, Raimo Hintsala, Seija Virta, Anita Roos, Esko Wilamo, Mikaela Mandalios 
Yhteystiedot ja tehtävät löytyvät kotisivuilta www.aurinkolahtiseura.fi 

Jäsenmaksut vuodelle 2017  (maksutiedot myös kotisivulla kohdassa "Liity Jäseneksi" )
Henkilöjäsen 15 € 
Yhteisöjäsen, asuntoyhtiö 100€ 
Maksa jäsenmaksu 30.6.2017 mennessä seuran tilille FI 54 1389 3000 2120 79 
Jäsenmaksut ovat seuramme tärkein tulonlähde. 
Sen maksamalla varmistat, että voimme yhdessä edelleen jatkaa toimintaa ja järjestää aktiviteetteja alueemme asukkaiden hyväksi.

TAPAHTUMIA: 
SiistiBiitsi-rannan siivoustalkoot 6.5. tapahtuma oli osa valtakunnallista Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanjaa. Talkoot sujuivat hienosti kauniissa kevätsäässä ja niissä oli mukana kaiken ikäisiä alueen asukkaita, myös lapsiperheitä. 
Kanavalaulut 30.5. 
Perinteisissä kanavalauluissa laulettiin yhdessä Simo Parosen hanurimusiikin säestyksellä keväisiä ja kesäisiä lauluja. Lisäksi Primavista ja Discantus kuoroista oli mukana laulajia, jotka tilaisuuden lopuksi kajauttivat muutaman laulun. 

TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Seura on mukana 18.8. (19.8.) järjestettävissä Aurinkolahden golf-mestaruuskilpailuissa 
Seura järjestää Vanhusten palvelut- seminaarin 5.9. 
Seura on mukana Vuosaaren sisustus- ja asuntomessuilla 23.-24.9. 
Seura on mukana Uutelan Joulupolku-tapahtumassa omalla rastilla 

TILANNEKATSAUS AURINKOLAHDEN ALUEEN ASIOIHIN: 
Aurinkolahti-seura on ylläpitänyt yhteyttä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin kevään 2017 aikana. 
Seuran vaikuttamisen ansiosta rantabulevardille on saatu uudet ja isommat roska-astiat 
Seura on kirjelmöinyt Liikuntavirastoon ja Rakennusvalvontavirastoon asukkaiden lukuisten yhteydenottojen vuoksi vesijettien tulosta Aurinkolahteen sekä Sup-stationin, ”ruman lautahökkelin” tulosta Aurinkolahden parhaalle näköalapaikalle, aallonmurtajalle. 
Seura on myös ottanut yhteyttä Liikuntavirastoon rannan kivien poistamiseksi vedestä, jotta lapset eivät vahingoittaisi itseään rantavesissä. 

TERVETULOA MUKAAN 
Seuraa tapahtumiin liittyvää ilmoittelua ja tule rohkeasti mukaan suunnittelemaan ja järjestelmään tapahtumia. Seuralle on 
myös suunnitteilla omat Facebook-sivut. Tiedotamme asiasta myöhemmin! 

Kesäisin terveisin, 

Aurinkolahti-Seuran hallitus 

lauantai 4. maaliskuuta 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Aurinkolahti on Helsingin vetovoimaisin asuinalue”

1. YLEISTÄ
Yhdistys on perustettu 6.4.2006. Vuosi 2017 on siten yhdistyksen 11. toimintavuosi.

1.1. Aurinkolahti rakennettiin nostamaan Vuosaaren imagoa
Helsingin kaupungin suunnitteluviraston vuoden 1999 päätöksessä ”HKSV 1999 / 10780”
määriteltiin Aurinkolahden kaavoituksen periaatteiksi:
Aurinkolahti merkitsee asukasrakenteen monipuolistumista Vuosaaren eteläosassa.
Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistusasuntotuotannon toteutusta.
Hiekkaranta ja kanava nostavat mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa”
Päättäjät olivat siis havahtuneet 1990-luvulla Vuosaaren yksipuoliseen kaavoituspolitiikkaan
ja sen haittavaikutuksiin. Aurinkolahdesta haluttiin luoda segregaatiota (eriytymistä) estävä ja Vuosaaren imagoa nostava asuinalue. Tätä poliitikkojen meille luomaa periaatetta myös Aurinkolahti-Seuran on toiminnassaan vaalittava.
Aihe on jälleen noussut vahvasti yleiseen keskusteluun ja siten varsin ajankohtainen.
Aiheesta on julkaistu mm. kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran useita
Helsingin segregaatioita käsitteleviä perusteellisia tutkimuksia. Lisäksi aiheesta
keskustellaan jatkuvasti kaavoituksen yhteydessä sekä laajasti yleisessä mediassa.

1.2. Visio ja toiminta-ajatus
Vuonna 2009 seuramme hallitus määritteli yhdistyksemme visioksi: ”Seuran tavoitteena on
tehdä Aurinkolahdesta Helsingin arvostetuin, turvallisin ja viihtyisin kaupunginosa”. Seuran
toiminta-ajatukseksi kirjattiin yhdistyksemme sääntöjä mukaillen: ”Seuran tarkoituksena on
ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja
omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia
asukkaiden ja taloyhtiöiden edunvalvojana”.

2. TOIMINTAVUODEN 2017 PÄÄTAVOITTEET
Keväällä 2017 on kuntavaalit. Samalla myös Helsingissä siirrytään uuteen
pormestarimalliin. Se perustuu aiempaa enemmän suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja
- toivottavasti myös – paikallisdemokratiaan. Kaupunginosayhdistyksillä on siksi nyt entistäkin tärkeämpi rooli oman asuinalueensa edunvalvojana. Aurinkolahti-Seuran on oltava vakuuttava toimija asuinalueellaan.

2.1. On rakennettava uudet suhteet muuttuvaan poliittiseen organisaatioon,
seuramme vanhat poliittiset suhteet katkeavat
Aurinkolahti on oma kaupunginosa, jossa asuu jo liki 10.000 asukasta. On varmistettava
että poliittiset päättäjät kuuntelevat meitä myös jatkossa!

2.2 Digiloikka viestinnässä ja jäsenrekisterissä
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan. Facebook-sivuston
avaaminen ja nettisivujen uudistaminen ovat vuoden tärkeimmät tehtävät. Vain siten
seurallamme on mahdollisuus tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaita ja nopeasti
suurinta osaa jäsenistöstämme.

2.3 Toimintavuonna 2017 tulee seuran talous saattaa kestävälle pohjalle
Viime vuosina seuran toiminta on ollut tappiollista. Toiminta on suunniteltava realistisesti
jäsenmaksutulojen mukaan. Mikäli tapahtumat, kuten Taiteiden Yö, perustuvat
sponsorirahoitukseen, tulee niiden tiukasti myös pysyä rahoituksen puitteissa.
Menneenä juhlavuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 ovat seuran hallituksen jäsenet itse
joutuneet rahoittamaan seuraa noin 700 euron edestä. Osa on antanut suoranaista
rahalainaa ja osa ei ole laskuttanut itse maksamiaan seuralle kuuluvia laskuja.
Tappiollisuuden vuoksi ei ole voitu toteuttaa muita toimintoja, kuten kriittisen tärkeää
kotisivujen uudistamista. Tilanne on kestämätön.

3. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vuosittain melko vakaana. Yhteisöjäsenien
määrä on kasvanut Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumin AAF:n perustamisen myötä.
Vuonna 2017 pyritään luomaan tiiviit suhteen Aurinkolahden peruskoulun
vanhempainyhdistykseen ja siten tavoittamaan nuorempia Aurinkolahden asukkaita.
Lisäksi tehostetaan jäsenmaksujen keräämistä, herätellään ”nukkuvia” jäseniä sekä
kasvatetaan henkilö- ja yhteisöjäsenten määrää. Tärkeää on aktivoida ihmisiä ja yhteisöjä
osallistumaan myös järjestäjinä Seuran moniin aktiviteetteihin.

4. TALOUS
Seuran sääntömuutoksen ja Asuntoyhtiöfoorumi AAF:n perustamisen myötä on saatu lisää
asuntoyhtiöitä liittymään Seuran jäseneksi. Äänivaltaisten taloyhtiöiden jäsenmaksutulojen
lisääntymisellä parannetaan huomattavasti Seuran omaa rahoituspohjaa. Jäsenmaksujen
keräämistä tehostetaan digiloikalla. Jäsenmaksutulojen lisäksi pyritään löytämään tapahtumiin sponsoreita ja haetaan tarjolla olevia Helsingin kaupungin avustustuksia. Aurinkolahti-Seuran postikortteja myydään tapahtumien yhteydessä ja kirjastossa.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (vastuuvakuutus on OP Pohjolassa).
Edelleen pidetään varastotilaa Aurinkolahti-Seuran tavaroille (v. 2017 alusta on vuokrattuna
varastotila As.Oy Helsingin Afroditessä, Urkeilukalastajakuja 2, joka tässä vaiheessa
ilmainen).

5. TOIMINTA
Vuonna 2017 jatketaan tähän asti hyviksi ja varsin suosituiksi koettuja yleisötapahtumia
taloudellisten voimavarojen puitteissa sekä viedään eteenpäin Aurinkolahden
asuntoyhtiöfoorumi AAF:n toimintaa.

UUTTA - Seura ilmoittautuu ”Siisti Biitsi 2017 – Suomi 100v kamppanjaan”. Tästä
tehdään myös seuramme perinne ja tiedotetaan näkyvästi mediassa. Sopii loistavasti
juuri Aurinkolahti-Seuran imagoon. Ks. http://www.siistibiitsi.fi/etusivu/siisti_biitsi
Siivoustalkoot (keväällä huhti-toukokuussa). Viime vuosina olemme olleet
yhteistyössä FC-Viikinkien kanssa. Mutta kampanja ei ole tavoittanut yleisöä.
Harkitaan uutta toimintamallia.
Kanavalaulut (alkukesästä kesäkuussa).
Helsinki-Päivä (12.6.2017), jos hyviä ideoita ja rahaa löytyy.
Taiteiden yö (to 24.8.2017). Toimintakonsepti ja erityisesti siitä saatavissa oleva
Aurinkolahti-Seuran imagomainonta suunniteltava uudella tavalla.
Nyt tapahtuma sinällään kokoaa rannoille useita tuhansia ihmisiä. Mutta uusia
jäseniä se ei ole tuottanut.
Joulupolku Uutelassa (joulukuun alku). Tarjotaan perinteinen vetokoira-ajelu lapsille.
Aurinkolahden Petankkiturnaus (koko kesä 2017). Petankki-peli-illat ovat
saavuttaneet vankan suosion jo useamman vuoden ajan. Lisätään Aurinkolahti-
Seuran näkyvyyttä esim. peli-iltoihin tuotavalla uudella purje-banderollilla.
Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumin AAF:n toiminta aktivoitava rakentamalla ensin
seuralle uudet kotisivut ja facebook-näkyvyys. Toiminnalle on suuri tarve.
Osallistutaan Vuosaari-toimikunnan, Helka ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten
kokoontumisiin.

Viranomaisuhteet ja kaavoitus
Ylläpidetään hyviä suhteita kaupungin viranomaisiin ja päättäjiin. Seurataan aktiivisesti
alueen suunnittelua, rakentamista sekä liikennejärjestelyjä ja annetaan niistä tarvittaessa
lausuntoja. Akuutteja aiheita vuonna 2017 ovat Columbuksen alueen ja Uutelan kaavoitus.

Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Jatketaan hyvin alkanutta Asuntoyhtiöfoorumin toimintaa. Kotisivujen rakentamista jatketaan
ja otetaan käyttöön kevään 2017 aikana. Asuntoyhtiöfoorumi järjestään excursioita ja
tietoiskuja asuntoyhtiöiden edustajille. Asuntoyhtiöiden vertailutiedosto saatetaan valmiiksi
ja päivitetään tarvittaessa. Tietokirjastoa kootaan kotisivujen taakse.

Taiteiden Yön toteutus ja yhteistyökumppanit
Taiteiden Yö on varsin kallis ja raskas prosessi seuramme jatkossa yksin toteutettavaksi.
Aurinkolahden taiteiden yötä on vuosittain toteutettu erilaisina yhteistyöhankkeina. Mukana
ovat olleet Aurinkolahti-Seuran lisäksi mm. Helsingin kulttuurikeskus/Vuotalo, Metropolia
ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma, Vuosaaren kirjasto, Vuosaaren
taiteilijatalo ja Vuosaaren VPK. Tätä yhteistyötä pyritään laajentamaan ja etsimään uusia
sopivia toimintamuotoja.
Uutta yhteistyötä voisi kehittää myös ”Venetsialaiset”-tapahtuman kanssa, missä myös
järjestetään näyttävä ilotulitus noin viikkoa myöhemmin elokuun lopussa kanavan
merenpuoleisessa päässä. Sen pääjärjestäjänä on Kahvila Kampela.

6. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan. Facebook-sivuston
avaaminen ja nettisivujen uudistaminen ovat vuoden tärkeimmät tehtävät. Vain siten
seurallamme on mahdollisuus tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaitta ja nopeasti
suurinta osaa jäsenistöstämme.
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä sähköpostilla jaettavat
jäsentiedotteet. Ulkoinen tiedottaminen toteutuu julkisen kotisivun kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös alueellamme ilmestyvässä paikallislehdessä. Aurinkolahtea ja seuraamme
tuodaan tunnetuksi kirjoittamalla artikkeleita pääkaupunkiseudun lehtiin.

7. HALLITUS
Hallitus pyrkii jatkossa kokoontumaan noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa pienempien
asioiden osalta käydään sähköpostikokouksia, joissa tehdyt päätökset vahvistetaan ja
kirjataan myöhemmin kuukausikokouksissa.

8. TYÖRYHMÄT ja JAOSTOT
Yhdistyksen ja hallituksen toiminnan tärkeänä tukena ovat sekä pysyvät että määräaikaiset
työryhmät ja jaokset. Pysyvinä jaoksina ovat:
maankäyttö- ja rakentamisjaos
Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Uutena muodostettava tapahtuma-toimikunta
Yleisötapahtumien järjestäminen kuormittaa Seuran hallitusta varsin paljon. Vuoden 2017
aikana tavoitteena on muodostaa jäsenistöstä koostuvia työryhmiä avuksi järjestelyihin.


9. KEHITYSTYÖ
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan.
Pyritään luomaan tiiviit suhteen Aurinkolahden peruskoulun vanhempainyhdistykseen
ja siten tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaita.
• ”Aurinkolahti on Stadin vetovoimaisin kaupunginosa”. Hyödynnetään kaikessa
viestinnässä tätä tutkimustulosta kirkastamaan alueemme kuvaa korkeatasoisena
merenranta-alueena ja siten osaltaan estämään Vuosaaren segregaatiota.

torstai 16. helmikuuta 2017

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
Helsingin Aurinkolahti-Seura perustettiin 6.4.2006 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 16.10.2006.
Rek.nro 195.000. Y-tunnus 2079286-9.

Miten Aurinkolahti-Seura toimii
  • toimii jäsenten edunvalvojana seuraamalla mm. alueen kaavoitusta, maankäyttöä ja liikennesuunnittelua
  • antaa lausuntoja viranomaisille ja pitää aktiivisesti yhteyttä kunnallispoliitikkoihin
  • on taloyhtiöiden välinen tiedonvaihto ja keskusteluareena
  • järjestää ajankohtaisia teemailtoja ja ekskursioita
  • järjestää vuosittain talkoita ja useita yleisötapahtumia
  • tekee laajaa yhteistyötä muiden Vuosaaren toimijoiden ja kaupungin asukasyhdistysten kanssa

Toimintavuosi 2016 oli seuramme 10-v. juhlavuosi
Vuosikokouspäivänä 6.4.2016 tuli kuluneeksi 10 vuotta Helsingin Aurinkolahti-Seuran perustamisesta.
Seuramme on saavuttanut merkittävän aseman Helsingin kaupunginosayhdistyksien joukossa. Seuralla on hyvät ja vakiintuneet suhteet kaupungin virkamiehiin. Seuran asukastilaisuudet saavuttavat hyvin alueen ja lähiympäristön asukkaat.

Vuosikokous 2016
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 6.4.2016 18:00 alkaen Aurinkolahden peruskoulu Kanavassa Aurinkotuulenkatu 11 Helsinki. Vuosikokoukseen osallistui 27 jäsentä.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi seuran puheenjohtaja Erkki Pesonen ja sihteerinä Risto Pellinen.

Kokous valitsi seuraavalle kaudelle yhdistyksen puheenjohtajaksi Antti Elosen.
Hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Hintsala, Juhani Larha, Raimo Kitunen, Seija Virta ja Esko Wilamo.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Mikaela Mandalios ja Anita Roos, varalle valittiin Ulla Äkräs ja Aimo Mikkonen.

Hallitus
6.4.2016 saakka 6.4.2016 alkaen
Erkki Pesonen, puheenjohtaja Antti Elonen, puheenjohtaja
Antti Elonen, varapuheenjohtaja Raimo Hintsala, varapuheenjohtaja
Risto Pellinen, sihteeri / tiedotus Esko Wilamo, sihteeri
Seija Virta rahastonhoitaja / kirjanpito Seija, Virta rahastonhoitaja / kirjanpito
Yrjö Ketonen, jäsen Juhani Larha, jäsen
Raimo Hintsala, jäsen Raimo Kitunen, jäsen

25.3.2015 valittu hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. 6.4.2016 valittu hallitus kokoontui 31.12.2016 mennessä kymmenen kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous.

Toiminnantarkastajat
Vuosikokousten valitsemina varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet 6.4.2016 saakka
Pauli Särkilahti ja Harry Kirjavainen sekä 6.4.2016 alkaen Mikaela Mandalios ja Anita Roos.
Varatoiminnantarkastajina ovat 6.4.2016 alkaen Ulla Äkräs ja Aimo Mikkonen

10-vuotisjuhlatoimikunta
Seuramme merkkivuoden tapahtumien suunittelua ja organisointia varten oli nimetty juhlatoimikunta. Sen puheenjohtajana toimi Ulla Äkräs ja jäseninä Aimo Mikkonen, Mikaela Mandalios ja Mauno Pihlaja.

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 215 henkilöjäsentä, 21 yhteisöjäsentä ja yksi kannattajajäsen.
Jäsenmaksunsa maksoi kaudella 2016 62 henkilöjäsentä ja 9 yhteisöjäsentä.

Jäsenrekisteri ja kotisivut
Sähköisen jäsenrekisterin uusinta toteutettiin toimintavuoden 2014 aikana. Hyvästä alusta huolimatta mm. rekisterin automaattinen jäsenmaksujen laskutusjärjestelmä ei 2016 toiminut toivotulla tavalla ja loppuvuodesta kävi ilmi, että osa laskuista oli jäänyt lähettämättä. Tämä omalta osaltaan selittää vajeet jäsenmaksukertymissä.

Lähinnä kustannussyistä johtuen ei myöskään kotisivujen päivitys ole edennyt toivotulla tavalla.
Jäsenrekisteri ja kotisivut toteutetaan Yhdistysavain-ohjelmiston pohjalle.

Maankäyttö- ja rakentamisjaos
Seuramme tiukka ”ei” Uutelan kanavan itärannan rakentamiselle tuotti tuloksen.
Aurinkolahti-Seura jätti Helsinki 2050-kaavasta Uutelan kanavan itärannan rakentamista vastustavan muistutuksen Helsingin kaupungille.

Muistutuksemme oli yksi niistä harvoista hyväksytyistä muutoksista, jolla yleiskaavaan muutettiin. Sen pohjalta pääosa kanavan itärannan rakennusmassasta poistettiin ja jäljelle jääneen alueen rakennusoikeus pieneni merkittävästi.
Hyvin perusteltu muistutus ja aktiivinen vaikuttamien päättäjiin tuotti siis hyvän tuloksen.

Lisäksi Aurinkolahti-Seura on tiiviisti mukaan Vuosaaren muiden toimijoiden kesken muodostetussa Vuosaari-toimikunnassa. Sen yhteydessä seuramme on ottanut kantaa myös muihin Vuosaaren kaava-asioihin.

Edustukset ja jäsenyydet muissa yhteisöissä
Aurinkolahti-Seuran edustajana Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helka ry:ssä oli Antti Elonen. Helka ry:n toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki, joten sen kautta kaupunginosayhdistyksillä on hyvät yhteydet kaupungin instansseihin. Helka myös opastaa, tiedottaa ja kouluttaa runsaasti. Seuran edustajat ovat valikoidusti osallistuneet kaupungin järjestämiin infotilaisuuksiin ja seminaareihin.

Asukasdemokratian ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi perustettu Vuosaari-toimikunta on vaatimattomasta alustaan kasvanut merkittäväksi uusien kärkihakkeiden kehittäjäksi koko Vuosaaren alueella. Aurinkolahti-Seuran edustajana Vuosaari-toimikunnassa jatkoi puheenjohtaja Antti Elonen.

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen Helkan kautta.

Talous
10-v juhlatoimikunta ja erityisesti Ullä Äkräs teki huikean varainhankintakampanjan. Juhlavuotemme päätapahtuma oli Taiteiden Yö. Siihen saatiin Aurinkolahden ja lähialueen yrityksiltä sponsorirahaa sekä Helsingin kulttuurikeskukselta avustusta yhteensä 6.760 € . Lisäksi tilaisuuden kahvi-, makkara- ja korttimyynti tuotti yhteensä 1.381 €. Kyseiset summat, yhteensä 8.141 €, käytettiin kokonaisuudessaan Taiteiden Yön taiteilijapalkkioihin, ilotulitukseen sekä lava- ja viranomaismaksuihin.
Ks. myös kohta ”Taiteiden Yö”.

Yhdistyksen jäsenmaksutulo oli 1.830 €, mikä ei aivan riittänyt kattamaan seuran muuhun toimintaan kohdistuneita kuluja. Tilikauden 2016 tulos osoittaa 49,27 € alijäämää.

Aurinkolahti-Seuran vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa.

Toimintaympäristö
Alueen rakentaminen jatkuu edelleen talojen, puistojen ja katujen rakentamisena ja viimeistelynä.
Kahvikorttelin toinen rakentamisvaihe on menossa alueen lounaiskulmassa. Solvikinpuiston eteläreunaan rakennettiin muutamaa paritaloa, jotka valmistuivat lokakuussa 2016.. Uutelan kanavan ns. kaarikorttelin kaikki talot ovat valmistuneet ja Kauniinilmanpuiston pohjoisosa on saatu istutuksineen valmiiksi.

Kaikki kanavan ylittävät sillat ovat saaneet tyylikkäät ramppivalaistukset.

Varsinainen toiminta
Vuosi 2016 oli Helsingin Aurinkolahti-Seura 10-v. juhlavuosi.
Juhlavuoden innoittamana hallitus ja juhlatoimikunta toteuttivat kaikki seuramme perinteiset tapahtumat.

Siivoustalkoot
Aurinkolahden siivoustalkoot pidetiin 11.5.2016 osana FC Viikinkien tempausta ”On siistii asuu Vuosaaressa”.
Koska välineitä jaettiin vain kirjaston viereisellä Mosaiikkitorilla, niin kovin hyvin ei talkooväki Aurinkolahteen löytänyt.

Kanavalaulut
Perinteiset Kanavalaulut laulettiin 25.5. yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa teemalla Aurinkolahti-Seura 10v ja Vuosaari-Seura 50v. Mukana oli lauluyhtye Sakarat ja laulattajana toimi Anja Hinkkanen. Aurinkoisessa ja lämpimässä illansuussa Uutelan kanavan rannalle oli kokoontunut yhteislaulajia oli noin 70 henkilöä, vauvasta vaariin.

Taiteiden yö
Aurinkolahti-Seuran 10-vuotisjuhlia vietettiin Taiteiden Yönä 25.8.2016 Aurinkolahden aukiolla. Jo perinteeksi muostuneita Taiteiden Yön juhlia vietettiin nyt monipuolisemmalla ohjelmalla ja upeammalla ilotulituksella kuin koskaan aiemmin. Niinpä lämmin elokuun ilta oli houkutellut paikalle ennätyksellisen suuren yleisön vauvasta vaariin.

Heti aluksi tanssiva nukke Maddaleena sai nuorimmamat villisti mukaansa tanssimaan. Taitelijatalon fanfaari toivotti apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin paikalle. Hänen onnittelutervehdyksen jälkeen paikalle saapui huikea samba-show. Heidän kiihkeät samba-rytmit lämmittivät jo varttuneemmankin yleisön mukaan sambarytmeissä tanssittuun letkajenkka-jonoon. Yleisön tanssitusta jatkoi Taitelijatalon yhtyeet. Tanssirytmien jälkeen taidokas Lauluyhtye Meri esitti sydämen sykkeen rauhoittamiseksi swengaavaa a capella-tyyliin laulettuja merihenkisiä kappaleita.
Tuuli oli tyyntynyt joten illan huikea ilotulitus voi alkaa. Se muodosti 10 henkeäsalpaavan upeaa näytöstä. Ei ihme että tyytyväinen yleisö palkitsi sen mahtavilla taputuksilla.


Uutelan Joulupolku
Vuosaaren Uutelan Joulupolkuun osallistuttiin su 11.12.2016 jo viidennen kerran. Aurinkolahti-Seura tarjosi perheen pienimmille koira-ajelua, jonka toteutti Helsingin Vetokoirakerho. Napakasa pakkasesta huolimatta jaksoivat lapset sankoin joukoin jonottaa jännittyneinä vuoroaan. Tapahtuma saavutti jälleen kerran suuren suosion.

Onnittelutervehdys
Aurinkolahti-Seura onnitteli 17.5. Vuosaariseuraa sen 50-vuotisjuhlavuonna ja osallistui sen kunniaksi pidettyyn vapaamuotoiseen iltatilaisuuteen ravintola Mainingissa.

Varaston muutto
Seuran pitkäaikaisen varaston vuokrasopimus irtisanottiin As Oy Helsingin Merikeijun taholta päättyväksi vuoden 2016 lopussa. Uusi varasto saatiin AsOy Helsingin Afroditen tiloista. Kymmenhenkinen talkooporukka teki muuton ripeästi ja samalla iso osa vanhentunutta tavaraa heitettiin pois.


Tiedotustoiminta
Tärkein ilmoitus- ja tiedotuskanavamme on paikallinen Vuosaari-lehti, joka onkin auliisti antanut tilaa tapahtumillemme ja julkaissut runsaasti kuvia eri tilaisuuksista. Aurinkolahti-Seuran hallituksen jäsenet ovat myös laatinen useita artikkeleita Vuosaari-lehteen. Seuran tapahtumista on myös tiedotettu Aurinkolahden alueelle levitetyillä julisteilla. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista on hoidettu pääosin seuran omien kotisivujen kautta sekä sähköpostilla välietyillä jäsentiedotteilla.


Aurinkolahti – Taustaa ja kaavoituksen historiaa
Aurinkolahti on syntynyt niille, jotka etsivät korkeatasoista ja ekologista kaupunkiasumista, kimmeltävän ulapan avaruutta, monipuolista luontoa, upeaa hiekkarantaa sekä bulevardien puistomaisuutta ja lähipalveluja vaativaan makuun. Täällä jos missä tulee olo, että on ulkomailla.

Aurinkolahti on uusi, merihenkinen, noin 8000 ihmisen asuinalue. Merellinen Aurinkolahti ja sen 700 metriä pitkä rantabulevardi on useasti palkittu, urbaani ja ekologinen kaupunginosa. Siinä yhdistyvät aavan meren ulappa, viihtyisä ja turvallinen asuminen, toimiva julkinen liikenne sekä hyvät terveys- ja kauppapalvelut. Kaiken kruunaa vierestä avautuvat Uutelan luonnossuojelualueet ja laaja virkistysmetsä. Aurinkolahti edustaa hienolla tavalla 2000-luvun ekologista ja luontoarvoja kunnioittavaa ympäristösuunnittelua.

Aurinkolahden synty - Kaavoitus ja rakentaminen
Aurinkolahden asemakaavan perusteet määriteltiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa 1990-luvulla. Niissä todettiin mm.:
- Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
- Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistuasuntotuotannon toteutusta.
- Hiekkaranta ja kanava korostavat hyvää mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa

Korkealaatuisen asuinalueen takaamiseksi järjestettiin Aurinkolahdesta kansainvälinen kaavasuunnittelun kutsukilpailu vuonna 1996. Kilpailun voitti tunnustettu arkkitehti Timo Vormala. Aurinkolahden kanavan ympäristösuunnittelusta järjestettiin vuonna 2003 kilpailu, jonka voitti taiteilija Anne Koskinen ehdotuksellaan ”Kivi”.

Helsingin kaupunki on voimakkaasti panostanut asumisen ympäristöalueen rakentamisen laatuun ja
yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Sen tuloksena on Aurinkolahden hieno rantabulevardi palkittu
Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2003. Uutelan merikanava ja 2015 lopullisesti valmistunut Kauniinilman puisto on upea ja monipuolinen kokonaisuus. Uusilla ramppivaloilla varustetut Hellesilta ja Sumujen silta sekä niiden ali virtaavat lohiportaat ja kohisevat putoukset sekä rannan siloiset luonnonkalliot ja pirunpelto palkittiin myös Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2010. Aurinkolahden rakennusten suunnitteluun ovat osallistuneet monet Suomen eturivin arkkitehdit.

Hallitus