maanantai 19. kesäkuuta 2017

JÄSENKIRJE 1/2017

15/6/2017

Hyvä Aurinkolahti-Seuran jäsen! 
Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2017 Kanavan Koululla. Paikalla oli kolmisenkymmentä jäsentä. 
Hallitus vuodelle 2017 
 Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi Juhani Larhan 
Jäseniksi valittiin Ulla Äkräs, Raimo Hintsala, Seija Virta, Anita Roos, Esko Wilamo, Mikaela Mandalios 
Yhteystiedot ja tehtävät löytyvät kotisivuilta www.aurinkolahtiseura.fi 

Jäsenmaksut vuodelle 2017  (maksutiedot myös kotisivulla kohdassa "Liity Jäseneksi" )
Henkilöjäsen 15 € 
Yhteisöjäsen, asuntoyhtiö 100€ 
Maksa jäsenmaksu 30.6.2017 mennessä seuran tilille FI 54 1389 3000 2120 79 
Jäsenmaksut ovat seuramme tärkein tulonlähde. 
Sen maksamalla varmistat, että voimme yhdessä edelleen jatkaa toimintaa ja järjestää aktiviteetteja alueemme asukkaiden hyväksi.

TAPAHTUMIA: 
SiistiBiitsi-rannan siivoustalkoot 6.5. tapahtuma oli osa valtakunnallista Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanjaa. Talkoot sujuivat hienosti kauniissa kevätsäässä ja niissä oli mukana kaiken ikäisiä alueen asukkaita, myös lapsiperheitä. 
Kanavalaulut 30.5. 
Perinteisissä kanavalauluissa laulettiin yhdessä Simo Parosen hanurimusiikin säestyksellä keväisiä ja kesäisiä lauluja. Lisäksi Primavista ja Discantus kuoroista oli mukana laulajia, jotka tilaisuuden lopuksi kajauttivat muutaman laulun. 

TULEVIA TAPAHTUMIA: 
Seura on mukana 18.8. (19.8.) järjestettävissä Aurinkolahden golf-mestaruuskilpailuissa 
Seura järjestää Vanhusten palvelut- seminaarin 5.9. 
Seura on mukana Vuosaaren sisustus- ja asuntomessuilla 23.-24.9. 
Seura on mukana Uutelan Joulupolku-tapahtumassa omalla rastilla 

TILANNEKATSAUS AURINKOLAHDEN ALUEEN ASIOIHIN: 
Aurinkolahti-seura on ylläpitänyt yhteyttä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin kevään 2017 aikana. 
Seuran vaikuttamisen ansiosta rantabulevardille on saatu uudet ja isommat roska-astiat 
Seura on kirjelmöinyt Liikuntavirastoon ja Rakennusvalvontavirastoon asukkaiden lukuisten yhteydenottojen vuoksi vesijettien tulosta Aurinkolahteen sekä Sup-stationin, ”ruman lautahökkelin” tulosta Aurinkolahden parhaalle näköalapaikalle, aallonmurtajalle. 
Seura on myös ottanut yhteyttä Liikuntavirastoon rannan kivien poistamiseksi vedestä, jotta lapset eivät vahingoittaisi itseään rantavesissä. 

TERVETULOA MUKAAN 
Seuraa tapahtumiin liittyvää ilmoittelua ja tule rohkeasti mukaan suunnittelemaan ja järjestelmään tapahtumia. Seuralle on 
myös suunnitteilla omat Facebook-sivut. Tiedotamme asiasta myöhemmin! 

Kesäisin terveisin, 

Aurinkolahti-Seuran hallitus 

lauantai 4. maaliskuuta 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Aurinkolahti on Helsingin vetovoimaisin asuinalue”

1. YLEISTÄ
Yhdistys on perustettu 6.4.2006. Vuosi 2017 on siten yhdistyksen 11. toimintavuosi.

1.1. Aurinkolahti rakennettiin nostamaan Vuosaaren imagoa
Helsingin kaupungin suunnitteluviraston vuoden 1999 päätöksessä ”HKSV 1999 / 10780”
määriteltiin Aurinkolahden kaavoituksen periaatteiksi:
Aurinkolahti merkitsee asukasrakenteen monipuolistumista Vuosaaren eteläosassa.
Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistusasuntotuotannon toteutusta.
Hiekkaranta ja kanava nostavat mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa”
Päättäjät olivat siis havahtuneet 1990-luvulla Vuosaaren yksipuoliseen kaavoituspolitiikkaan
ja sen haittavaikutuksiin. Aurinkolahdesta haluttiin luoda segregaatiota (eriytymistä) estävä ja Vuosaaren imagoa nostava asuinalue. Tätä poliitikkojen meille luomaa periaatetta myös Aurinkolahti-Seuran on toiminnassaan vaalittava.
Aihe on jälleen noussut vahvasti yleiseen keskusteluun ja siten varsin ajankohtainen.
Aiheesta on julkaistu mm. kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran useita
Helsingin segregaatioita käsitteleviä perusteellisia tutkimuksia. Lisäksi aiheesta
keskustellaan jatkuvasti kaavoituksen yhteydessä sekä laajasti yleisessä mediassa.

1.2. Visio ja toiminta-ajatus
Vuonna 2009 seuramme hallitus määritteli yhdistyksemme visioksi: ”Seuran tavoitteena on
tehdä Aurinkolahdesta Helsingin arvostetuin, turvallisin ja viihtyisin kaupunginosa”. Seuran
toiminta-ajatukseksi kirjattiin yhdistyksemme sääntöjä mukaillen: ”Seuran tarkoituksena on
ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja
omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia
asukkaiden ja taloyhtiöiden edunvalvojana”.

2. TOIMINTAVUODEN 2017 PÄÄTAVOITTEET
Keväällä 2017 on kuntavaalit. Samalla myös Helsingissä siirrytään uuteen
pormestarimalliin. Se perustuu aiempaa enemmän suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja
- toivottavasti myös – paikallisdemokratiaan. Kaupunginosayhdistyksillä on siksi nyt entistäkin tärkeämpi rooli oman asuinalueensa edunvalvojana. Aurinkolahti-Seuran on oltava vakuuttava toimija asuinalueellaan.

2.1. On rakennettava uudet suhteet muuttuvaan poliittiseen organisaatioon,
seuramme vanhat poliittiset suhteet katkeavat
Aurinkolahti on oma kaupunginosa, jossa asuu jo liki 10.000 asukasta. On varmistettava
että poliittiset päättäjät kuuntelevat meitä myös jatkossa!

2.2 Digiloikka viestinnässä ja jäsenrekisterissä
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan. Facebook-sivuston
avaaminen ja nettisivujen uudistaminen ovat vuoden tärkeimmät tehtävät. Vain siten
seurallamme on mahdollisuus tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaita ja nopeasti
suurinta osaa jäsenistöstämme.

2.3 Toimintavuonna 2017 tulee seuran talous saattaa kestävälle pohjalle
Viime vuosina seuran toiminta on ollut tappiollista. Toiminta on suunniteltava realistisesti
jäsenmaksutulojen mukaan. Mikäli tapahtumat, kuten Taiteiden Yö, perustuvat
sponsorirahoitukseen, tulee niiden tiukasti myös pysyä rahoituksen puitteissa.
Menneenä juhlavuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 ovat seuran hallituksen jäsenet itse
joutuneet rahoittamaan seuraa noin 700 euron edestä. Osa on antanut suoranaista
rahalainaa ja osa ei ole laskuttanut itse maksamiaan seuralle kuuluvia laskuja.
Tappiollisuuden vuoksi ei ole voitu toteuttaa muita toimintoja, kuten kriittisen tärkeää
kotisivujen uudistamista. Tilanne on kestämätön.

3. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vuosittain melko vakaana. Yhteisöjäsenien
määrä on kasvanut Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumin AAF:n perustamisen myötä.
Vuonna 2017 pyritään luomaan tiiviit suhteen Aurinkolahden peruskoulun
vanhempainyhdistykseen ja siten tavoittamaan nuorempia Aurinkolahden asukkaita.
Lisäksi tehostetaan jäsenmaksujen keräämistä, herätellään ”nukkuvia” jäseniä sekä
kasvatetaan henkilö- ja yhteisöjäsenten määrää. Tärkeää on aktivoida ihmisiä ja yhteisöjä
osallistumaan myös järjestäjinä Seuran moniin aktiviteetteihin.

4. TALOUS
Seuran sääntömuutoksen ja Asuntoyhtiöfoorumi AAF:n perustamisen myötä on saatu lisää
asuntoyhtiöitä liittymään Seuran jäseneksi. Äänivaltaisten taloyhtiöiden jäsenmaksutulojen
lisääntymisellä parannetaan huomattavasti Seuran omaa rahoituspohjaa. Jäsenmaksujen
keräämistä tehostetaan digiloikalla. Jäsenmaksutulojen lisäksi pyritään löytämään tapahtumiin sponsoreita ja haetaan tarjolla olevia Helsingin kaupungin avustustuksia. Aurinkolahti-Seuran postikortteja myydään tapahtumien yhteydessä ja kirjastossa.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (vastuuvakuutus on OP Pohjolassa).
Edelleen pidetään varastotilaa Aurinkolahti-Seuran tavaroille (v. 2017 alusta on vuokrattuna
varastotila As.Oy Helsingin Afroditessä, Urkeilukalastajakuja 2, joka tässä vaiheessa
ilmainen).

5. TOIMINTA
Vuonna 2017 jatketaan tähän asti hyviksi ja varsin suosituiksi koettuja yleisötapahtumia
taloudellisten voimavarojen puitteissa sekä viedään eteenpäin Aurinkolahden
asuntoyhtiöfoorumi AAF:n toimintaa.

UUTTA - Seura ilmoittautuu ”Siisti Biitsi 2017 – Suomi 100v kamppanjaan”. Tästä
tehdään myös seuramme perinne ja tiedotetaan näkyvästi mediassa. Sopii loistavasti
juuri Aurinkolahti-Seuran imagoon. Ks. http://www.siistibiitsi.fi/etusivu/siisti_biitsi
Siivoustalkoot (keväällä huhti-toukokuussa). Viime vuosina olemme olleet
yhteistyössä FC-Viikinkien kanssa. Mutta kampanja ei ole tavoittanut yleisöä.
Harkitaan uutta toimintamallia.
Kanavalaulut (alkukesästä kesäkuussa).
Helsinki-Päivä (12.6.2017), jos hyviä ideoita ja rahaa löytyy.
Taiteiden yö (to 24.8.2017). Toimintakonsepti ja erityisesti siitä saatavissa oleva
Aurinkolahti-Seuran imagomainonta suunniteltava uudella tavalla.
Nyt tapahtuma sinällään kokoaa rannoille useita tuhansia ihmisiä. Mutta uusia
jäseniä se ei ole tuottanut.
Joulupolku Uutelassa (joulukuun alku). Tarjotaan perinteinen vetokoira-ajelu lapsille.
Aurinkolahden Petankkiturnaus (koko kesä 2017). Petankki-peli-illat ovat
saavuttaneet vankan suosion jo useamman vuoden ajan. Lisätään Aurinkolahti-
Seuran näkyvyyttä esim. peli-iltoihin tuotavalla uudella purje-banderollilla.
Aurinkolahden asuntoyhtiöfoorumin AAF:n toiminta aktivoitava rakentamalla ensin
seuralle uudet kotisivut ja facebook-näkyvyys. Toiminnalle on suuri tarve.
Osallistutaan Vuosaari-toimikunnan, Helka ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten
kokoontumisiin.

Viranomaisuhteet ja kaavoitus
Ylläpidetään hyviä suhteita kaupungin viranomaisiin ja päättäjiin. Seurataan aktiivisesti
alueen suunnittelua, rakentamista sekä liikennejärjestelyjä ja annetaan niistä tarvittaessa
lausuntoja. Akuutteja aiheita vuonna 2017 ovat Columbuksen alueen ja Uutelan kaavoitus.

Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Jatketaan hyvin alkanutta Asuntoyhtiöfoorumin toimintaa. Kotisivujen rakentamista jatketaan
ja otetaan käyttöön kevään 2017 aikana. Asuntoyhtiöfoorumi järjestään excursioita ja
tietoiskuja asuntoyhtiöiden edustajille. Asuntoyhtiöiden vertailutiedosto saatetaan valmiiksi
ja päivitetään tarvittaessa. Tietokirjastoa kootaan kotisivujen taakse.

Taiteiden Yön toteutus ja yhteistyökumppanit
Taiteiden Yö on varsin kallis ja raskas prosessi seuramme jatkossa yksin toteutettavaksi.
Aurinkolahden taiteiden yötä on vuosittain toteutettu erilaisina yhteistyöhankkeina. Mukana
ovat olleet Aurinkolahti-Seuran lisäksi mm. Helsingin kulttuurikeskus/Vuotalo, Metropolia
ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutusohjelma, Vuosaaren kirjasto, Vuosaaren
taiteilijatalo ja Vuosaaren VPK. Tätä yhteistyötä pyritään laajentamaan ja etsimään uusia
sopivia toimintamuotoja.
Uutta yhteistyötä voisi kehittää myös ”Venetsialaiset”-tapahtuman kanssa, missä myös
järjestetään näyttävä ilotulitus noin viikkoa myöhemmin elokuun lopussa kanavan
merenpuoleisessa päässä. Sen pääjärjestäjänä on Kahvila Kampela.

6. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan. Facebook-sivuston
avaaminen ja nettisivujen uudistaminen ovat vuoden tärkeimmät tehtävät. Vain siten
seurallamme on mahdollisuus tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaitta ja nopeasti
suurinta osaa jäsenistöstämme.
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä sähköpostilla jaettavat
jäsentiedotteet. Ulkoinen tiedottaminen toteutuu julkisen kotisivun kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös alueellamme ilmestyvässä paikallislehdessä. Aurinkolahtea ja seuraamme
tuodaan tunnetuksi kirjoittamalla artikkeleita pääkaupunkiseudun lehtiin.

7. HALLITUS
Hallitus pyrkii jatkossa kokoontumaan noin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa pienempien
asioiden osalta käydään sähköpostikokouksia, joissa tehdyt päätökset vahvistetaan ja
kirjataan myöhemmin kuukausikokouksissa.

8. TYÖRYHMÄT ja JAOSTOT
Yhdistyksen ja hallituksen toiminnan tärkeänä tukena ovat sekä pysyvät että määräaikaiset
työryhmät ja jaokset. Pysyvinä jaoksina ovat:
maankäyttö- ja rakentamisjaos
Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF
Uutena muodostettava tapahtuma-toimikunta
Yleisötapahtumien järjestäminen kuormittaa Seuran hallitusta varsin paljon. Vuoden 2017
aikana tavoitteena on muodostaa jäsenistöstä koostuvia työryhmiä avuksi järjestelyihin.


9. KEHITYSTYÖ
Tiedotuksessa ja viestinnässä on otettava digiloikka some-maailmaan.
Pyritään luomaan tiiviit suhteen Aurinkolahden peruskoulun vanhempainyhdistykseen
ja siten tavoittaa nuorempia Aurinkolahden asukkaita.
• ”Aurinkolahti on Stadin vetovoimaisin kaupunginosa”. Hyödynnetään kaikessa
viestinnässä tätä tutkimustulosta kirkastamaan alueemme kuvaa korkeatasoisena
merenranta-alueena ja siten osaltaan estämään Vuosaaren segregaatiota.

torstai 16. helmikuuta 2017

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
Helsingin Aurinkolahti-Seura perustettiin 6.4.2006 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 16.10.2006.
Rek.nro 195.000. Y-tunnus 2079286-9.

Miten Aurinkolahti-Seura toimii
  • toimii jäsenten edunvalvojana seuraamalla mm. alueen kaavoitusta, maankäyttöä ja liikennesuunnittelua
  • antaa lausuntoja viranomaisille ja pitää aktiivisesti yhteyttä kunnallispoliitikkoihin
  • on taloyhtiöiden välinen tiedonvaihto ja keskusteluareena
  • järjestää ajankohtaisia teemailtoja ja ekskursioita
  • järjestää vuosittain talkoita ja useita yleisötapahtumia
  • tekee laajaa yhteistyötä muiden Vuosaaren toimijoiden ja kaupungin asukasyhdistysten kanssa

Toimintavuosi 2016 oli seuramme 10-v. juhlavuosi
Vuosikokouspäivänä 6.4.2016 tuli kuluneeksi 10 vuotta Helsingin Aurinkolahti-Seuran perustamisesta.
Seuramme on saavuttanut merkittävän aseman Helsingin kaupunginosayhdistyksien joukossa. Seuralla on hyvät ja vakiintuneet suhteet kaupungin virkamiehiin. Seuran asukastilaisuudet saavuttavat hyvin alueen ja lähiympäristön asukkaat.

Vuosikokous 2016
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n vuosikokous pidettiin keskiviikkona 6.4.2016 18:00 alkaen Aurinkolahden peruskoulu Kanavassa Aurinkotuulenkatu 11 Helsinki. Vuosikokoukseen osallistui 27 jäsentä.

Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi seuran puheenjohtaja Erkki Pesonen ja sihteerinä Risto Pellinen.

Kokous valitsi seuraavalle kaudelle yhdistyksen puheenjohtajaksi Antti Elosen.
Hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Hintsala, Juhani Larha, Raimo Kitunen, Seija Virta ja Esko Wilamo.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Mikaela Mandalios ja Anita Roos, varalle valittiin Ulla Äkräs ja Aimo Mikkonen.

Hallitus
6.4.2016 saakka 6.4.2016 alkaen
Erkki Pesonen, puheenjohtaja Antti Elonen, puheenjohtaja
Antti Elonen, varapuheenjohtaja Raimo Hintsala, varapuheenjohtaja
Risto Pellinen, sihteeri / tiedotus Esko Wilamo, sihteeri
Seija Virta rahastonhoitaja / kirjanpito Seija, Virta rahastonhoitaja / kirjanpito
Yrjö Ketonen, jäsen Juhani Larha, jäsen
Raimo Hintsala, jäsen Raimo Kitunen, jäsen

25.3.2015 valittu hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana kaksi kertaa. 6.4.2016 valittu hallitus kokoontui 31.12.2016 mennessä kymmenen kertaa, joista yksi oli sähköpostikokous.

Toiminnantarkastajat
Vuosikokousten valitsemina varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet 6.4.2016 saakka
Pauli Särkilahti ja Harry Kirjavainen sekä 6.4.2016 alkaen Mikaela Mandalios ja Anita Roos.
Varatoiminnantarkastajina ovat 6.4.2016 alkaen Ulla Äkräs ja Aimo Mikkonen

10-vuotisjuhlatoimikunta
Seuramme merkkivuoden tapahtumien suunittelua ja organisointia varten oli nimetty juhlatoimikunta. Sen puheenjohtajana toimi Ulla Äkräs ja jäseninä Aimo Mikkonen, Mikaela Mandalios ja Mauno Pihlaja.

Jäsenistö
Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 215 henkilöjäsentä, 21 yhteisöjäsentä ja yksi kannattajajäsen.
Jäsenmaksunsa maksoi kaudella 2016 62 henkilöjäsentä ja 9 yhteisöjäsentä.

Jäsenrekisteri ja kotisivut
Sähköisen jäsenrekisterin uusinta toteutettiin toimintavuoden 2014 aikana. Hyvästä alusta huolimatta mm. rekisterin automaattinen jäsenmaksujen laskutusjärjestelmä ei 2016 toiminut toivotulla tavalla ja loppuvuodesta kävi ilmi, että osa laskuista oli jäänyt lähettämättä. Tämä omalta osaltaan selittää vajeet jäsenmaksukertymissä.

Lähinnä kustannussyistä johtuen ei myöskään kotisivujen päivitys ole edennyt toivotulla tavalla.
Jäsenrekisteri ja kotisivut toteutetaan Yhdistysavain-ohjelmiston pohjalle.

Maankäyttö- ja rakentamisjaos
Seuramme tiukka ”ei” Uutelan kanavan itärannan rakentamiselle tuotti tuloksen.
Aurinkolahti-Seura jätti Helsinki 2050-kaavasta Uutelan kanavan itärannan rakentamista vastustavan muistutuksen Helsingin kaupungille.

Muistutuksemme oli yksi niistä harvoista hyväksytyistä muutoksista, jolla yleiskaavaan muutettiin. Sen pohjalta pääosa kanavan itärannan rakennusmassasta poistettiin ja jäljelle jääneen alueen rakennusoikeus pieneni merkittävästi.
Hyvin perusteltu muistutus ja aktiivinen vaikuttamien päättäjiin tuotti siis hyvän tuloksen.

Lisäksi Aurinkolahti-Seura on tiiviisti mukaan Vuosaaren muiden toimijoiden kesken muodostetussa Vuosaari-toimikunnassa. Sen yhteydessä seuramme on ottanut kantaa myös muihin Vuosaaren kaava-asioihin.

Edustukset ja jäsenyydet muissa yhteisöissä
Aurinkolahti-Seuran edustajana Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helka ry:ssä oli Antti Elonen. Helka ry:n toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki, joten sen kautta kaupunginosayhdistyksillä on hyvät yhteydet kaupungin instansseihin. Helka myös opastaa, tiedottaa ja kouluttaa runsaasti. Seuran edustajat ovat valikoidusti osallistuneet kaupungin järjestämiin infotilaisuuksiin ja seminaareihin.

Asukasdemokratian ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi perustettu Vuosaari-toimikunta on vaatimattomasta alustaan kasvanut merkittäväksi uusien kärkihakkeiden kehittäjäksi koko Vuosaaren alueella. Aurinkolahti-Seuran edustajana Vuosaari-toimikunnassa jatkoi puheenjohtaja Antti Elonen.

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry on Suomen Kotiseutuliiton jäsen Helkan kautta.

Talous
10-v juhlatoimikunta ja erityisesti Ullä Äkräs teki huikean varainhankintakampanjan. Juhlavuotemme päätapahtuma oli Taiteiden Yö. Siihen saatiin Aurinkolahden ja lähialueen yrityksiltä sponsorirahaa sekä Helsingin kulttuurikeskukselta avustusta yhteensä 6.760 € . Lisäksi tilaisuuden kahvi-, makkara- ja korttimyynti tuotti yhteensä 1.381 €. Kyseiset summat, yhteensä 8.141 €, käytettiin kokonaisuudessaan Taiteiden Yön taiteilijapalkkioihin, ilotulitukseen sekä lava- ja viranomaismaksuihin.
Ks. myös kohta ”Taiteiden Yö”.

Yhdistyksen jäsenmaksutulo oli 1.830 €, mikä ei aivan riittänyt kattamaan seuran muuhun toimintaan kohdistuneita kuluja. Tilikauden 2016 tulos osoittaa 49,27 € alijäämää.

Aurinkolahti-Seuran vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa.

Toimintaympäristö
Alueen rakentaminen jatkuu edelleen talojen, puistojen ja katujen rakentamisena ja viimeistelynä.
Kahvikorttelin toinen rakentamisvaihe on menossa alueen lounaiskulmassa. Solvikinpuiston eteläreunaan rakennettiin muutamaa paritaloa, jotka valmistuivat lokakuussa 2016.. Uutelan kanavan ns. kaarikorttelin kaikki talot ovat valmistuneet ja Kauniinilmanpuiston pohjoisosa on saatu istutuksineen valmiiksi.

Kaikki kanavan ylittävät sillat ovat saaneet tyylikkäät ramppivalaistukset.

Varsinainen toiminta
Vuosi 2016 oli Helsingin Aurinkolahti-Seura 10-v. juhlavuosi.
Juhlavuoden innoittamana hallitus ja juhlatoimikunta toteuttivat kaikki seuramme perinteiset tapahtumat.

Siivoustalkoot
Aurinkolahden siivoustalkoot pidetiin 11.5.2016 osana FC Viikinkien tempausta ”On siistii asuu Vuosaaressa”.
Koska välineitä jaettiin vain kirjaston viereisellä Mosaiikkitorilla, niin kovin hyvin ei talkooväki Aurinkolahteen löytänyt.

Kanavalaulut
Perinteiset Kanavalaulut laulettiin 25.5. yhteistyössä Vuosaari-Seuran kanssa teemalla Aurinkolahti-Seura 10v ja Vuosaari-Seura 50v. Mukana oli lauluyhtye Sakarat ja laulattajana toimi Anja Hinkkanen. Aurinkoisessa ja lämpimässä illansuussa Uutelan kanavan rannalle oli kokoontunut yhteislaulajia oli noin 70 henkilöä, vauvasta vaariin.

Taiteiden yö
Aurinkolahti-Seuran 10-vuotisjuhlia vietettiin Taiteiden Yönä 25.8.2016 Aurinkolahden aukiolla. Jo perinteeksi muostuneita Taiteiden Yön juhlia vietettiin nyt monipuolisemmalla ohjelmalla ja upeammalla ilotulituksella kuin koskaan aiemmin. Niinpä lämmin elokuun ilta oli houkutellut paikalle ennätyksellisen suuren yleisön vauvasta vaariin.

Heti aluksi tanssiva nukke Maddaleena sai nuorimmamat villisti mukaansa tanssimaan. Taitelijatalon fanfaari toivotti apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin paikalle. Hänen onnittelutervehdyksen jälkeen paikalle saapui huikea samba-show. Heidän kiihkeät samba-rytmit lämmittivät jo varttuneemmankin yleisön mukaan sambarytmeissä tanssittuun letkajenkka-jonoon. Yleisön tanssitusta jatkoi Taitelijatalon yhtyeet. Tanssirytmien jälkeen taidokas Lauluyhtye Meri esitti sydämen sykkeen rauhoittamiseksi swengaavaa a capella-tyyliin laulettuja merihenkisiä kappaleita.
Tuuli oli tyyntynyt joten illan huikea ilotulitus voi alkaa. Se muodosti 10 henkeäsalpaavan upeaa näytöstä. Ei ihme että tyytyväinen yleisö palkitsi sen mahtavilla taputuksilla.


Uutelan Joulupolku
Vuosaaren Uutelan Joulupolkuun osallistuttiin su 11.12.2016 jo viidennen kerran. Aurinkolahti-Seura tarjosi perheen pienimmille koira-ajelua, jonka toteutti Helsingin Vetokoirakerho. Napakasa pakkasesta huolimatta jaksoivat lapset sankoin joukoin jonottaa jännittyneinä vuoroaan. Tapahtuma saavutti jälleen kerran suuren suosion.

Onnittelutervehdys
Aurinkolahti-Seura onnitteli 17.5. Vuosaariseuraa sen 50-vuotisjuhlavuonna ja osallistui sen kunniaksi pidettyyn vapaamuotoiseen iltatilaisuuteen ravintola Mainingissa.

Varaston muutto
Seuran pitkäaikaisen varaston vuokrasopimus irtisanottiin As Oy Helsingin Merikeijun taholta päättyväksi vuoden 2016 lopussa. Uusi varasto saatiin AsOy Helsingin Afroditen tiloista. Kymmenhenkinen talkooporukka teki muuton ripeästi ja samalla iso osa vanhentunutta tavaraa heitettiin pois.


Tiedotustoiminta
Tärkein ilmoitus- ja tiedotuskanavamme on paikallinen Vuosaari-lehti, joka onkin auliisti antanut tilaa tapahtumillemme ja julkaissut runsaasti kuvia eri tilaisuuksista. Aurinkolahti-Seuran hallituksen jäsenet ovat myös laatinen useita artikkeleita Vuosaari-lehteen. Seuran tapahtumista on myös tiedotettu Aurinkolahden alueelle levitetyillä julisteilla. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista on hoidettu pääosin seuran omien kotisivujen kautta sekä sähköpostilla välietyillä jäsentiedotteilla.


Aurinkolahti – Taustaa ja kaavoituksen historiaa
Aurinkolahti on syntynyt niille, jotka etsivät korkeatasoista ja ekologista kaupunkiasumista, kimmeltävän ulapan avaruutta, monipuolista luontoa, upeaa hiekkarantaa sekä bulevardien puistomaisuutta ja lähipalveluja vaativaan makuun. Täällä jos missä tulee olo, että on ulkomailla.

Aurinkolahti on uusi, merihenkinen, noin 8000 ihmisen asuinalue. Merellinen Aurinkolahti ja sen 700 metriä pitkä rantabulevardi on useasti palkittu, urbaani ja ekologinen kaupunginosa. Siinä yhdistyvät aavan meren ulappa, viihtyisä ja turvallinen asuminen, toimiva julkinen liikenne sekä hyvät terveys- ja kauppapalvelut. Kaiken kruunaa vierestä avautuvat Uutelan luonnossuojelualueet ja laaja virkistysmetsä. Aurinkolahti edustaa hienolla tavalla 2000-luvun ekologista ja luontoarvoja kunnioittavaa ympäristösuunnittelua.

Aurinkolahden synty - Kaavoitus ja rakentaminen
Aurinkolahden asemakaavan perusteet määriteltiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa 1990-luvulla. Niissä todettiin mm.:
- Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
- Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistuasuntotuotannon toteutusta.
- Hiekkaranta ja kanava korostavat hyvää mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa

Korkealaatuisen asuinalueen takaamiseksi järjestettiin Aurinkolahdesta kansainvälinen kaavasuunnittelun kutsukilpailu vuonna 1996. Kilpailun voitti tunnustettu arkkitehti Timo Vormala. Aurinkolahden kanavan ympäristösuunnittelusta järjestettiin vuonna 2003 kilpailu, jonka voitti taiteilija Anne Koskinen ehdotuksellaan ”Kivi”.

Helsingin kaupunki on voimakkaasti panostanut asumisen ympäristöalueen rakentamisen laatuun ja
yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Sen tuloksena on Aurinkolahden hieno rantabulevardi palkittu
Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2003. Uutelan merikanava ja 2015 lopullisesti valmistunut Kauniinilman puisto on upea ja monipuolinen kokonaisuus. Uusilla ramppivaloilla varustetut Hellesilta ja Sumujen silta sekä niiden ali virtaavat lohiportaat ja kohisevat putoukset sekä rannan siloiset luonnonkalliot ja pirunpelto palkittiin myös Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2010. Aurinkolahden rakennusten suunnitteluun ovat osallistuneet monet Suomen eturivin arkkitehdit.

Hallitus