keskiviikko 24. elokuuta 2016

TULOS AURINKOLAHTI-SEURAN MUISTUTUKSESTA 2016: Kanavan itärannan rakennusmassa pieneni oleellisesti


HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOS 2050
Aurinkolahti-Seuran muistutus 28.1.2016

UUTELAN KANAVAN ITÄRANTAA EI SAA OSOITTAA ASUMISTONTEIKSI

Uudessa yleiskaavassa esitetään koko Uutelan kanavan itärannalle ”Asuntovaltaista aluetta”. Kaavaehdotuksessa alueesta ”vähintään 60% tulee olla korttelimaata”. Rakentamistehokkuus olisi ”pääasiassa yli 1,0”.
Käytännössä tämä tarkoittaa tiivistä kerrostalorakentamista.
Uutelan kanavan itärantaa ei saa osoittaa rakennusmaaksi.

Perustelut
Aurinkolahden palkittu asemakaava tuhoutuisi
Aurinkolahden asemakaavasta järjestettiin aikanaan kansainvälinen arkkitehtikilpailu. Sen voitti Gullichsen-Kairamo-Vormala Arkkitehdit Ky:n ehdotus ”Maihinnousu”. Uutelan kanavasta haluttiin tehdä Helsingin uusi nähtävyys. Tässä on myös onnistuttu. Alueella vierailee vuosittain lukuisa joukko ulkomaisia arkkitehteja tutustumassa tähän ainutlaatuisen hyvin asumisen ja luonnon yhdistävään rakennustaiteelliseen miljööseen.

Kaavaehdotuksen erittäin massiivinen, tiivis kerrostalovaltainen rakentaminen tuhoaisi kaupunkikuvallisesti upean ja ehyen Aurinkolahden itäosan palkitun asemakaavan.

Palkittu Kauniinilmanpuisto tuhoutuisi
Uutelan kanava ja sen itärannalla oleva Kauniinilmanpuisto on saanut vuonna 2010 ”Ympäristörakentamisen palkinnon”. Puistossa on myös ympäristötaidetta. Helsingin kaupungin vuonna 2003 järjestämän kutsukilpailun voitti taiteilija Anne Koskinen.
Uutelan kanavan ja Kauniinilmanpuiston rakentamisen keskeinen lähtökohta oli toimia tiiviin ja ekologisen kaupunkirakenteen ja luonnonvaraisen Uutelan metsän välisenä siirtymäalueena. Tämä kaupunkipuistomainen rakenne on erittäin onnistunut. Mikäli kanavan itäranta rakennettaisiin täyteen massiivisia kerrostaloja poistuisi tämä hyvin toimiva siirtymäalue. Uusi siirtymäalue syntyisi kerrostalojen takapihoista työntyen epämääräisesti syvälle Uutelan metsään.

Helsingin kaupunki on investoinnut miljoonia euroja tämän puiston rakentamiseen ja kiitettävästi ylläpitänyt sitä alueen asukkaiden iloksi. Mikäli kaava toteutuisi, kohtaisi palkittua puistoa ja sen geologisesti arvokkaita silokalliota täydellinen tuhoutuminen.

Uutelan luonto- ja kulttuuriarvot sekä biodiversiteetti on uhattuna
Kanavan itärannalla ja sen välittömässä läheisyydessä on useita historiallisia kulttuurikohteita ja tärkeitä luontoarvoja, jotka tuhoutuisivat:
- Pohjoisosassa keskiaikaisen Noringsböle Gammelbyn kylätontin ja niityn muodostama arvokas muinaismaisema
- Kanavan keskivaiheilla on harvinainen isoon kalliosyvänteeseen muodostunut Uutelan neva.
- Kanavan eteläosassa Muinaisjäännösrekisteriin merkitty 1700-luvun tiiliruukki- ja kalkkiuunipaikka.

Uutelan metsä on Helsingin ainoa yhtenäinen, luonnontilainen virkistysalue. Kaavan mukaisella rakentamisella siitä katoaisi iso osa ja erityisesti pohjoisosaltaan kaventuisi merkittävästi. Tämä uhkaa myös tuolla alueella havaittuja lepakkoyhdyskuntia ja ylipäätään Uutelan arvokasta biodiversitettiä.


Helsingin Aurinkolahti-Seura ry

sunnuntai 13. maaliskuuta 2016

JÄSENKIRJE 1/2016

JUHLAVUOSI KÄYNNISTYNYT - 2006 - 2016
AURINKOLAHTI-SEURA 10 VUOTTA
AURINKOLAHTI ON STADIN VETOVOIMISIN ASUINALUE

TERVETULOA VUOSIKOKOUKSEEN KE 6.4.2016
Samana päivänä tulee kuluneeksi tasan 10 vuotta seuramme perustamisesta.
Merkkivuotemme alkua juhlistamme pienin seremonioin kokouksen alussa ja juhlatoimikunta esittelee suunnitelmiaan (tapahtumat, juhlajulkaisu ym.). Kokouskustu liitteenä.

TULE LUOTSAAMAAN Aurinkolahti-SeuraA SEURAAVILLE VUOSILLE
Seuramme perustajat olivat pioneereja, jotka raivasivat umpimetsään meille tämän upean asuinalueemme – ”Suomen Riviera”, kuten media alueemme määrittelee. Eikä syyttä. Uusimmat tilastot ja mm. HeSarin uutinen kertoo, että Aurinkolahti on Helsingin vetovoimaisiin alue ! Tänne on muuttanut ylivertaisesti eniten uusia asukkaita kaikista Helsingin kaupunginosista.
Lisäksi Vuosaaren sisäinen muuttoliike suuntautuu vahvasti juuri Aurinkolahteen.

Liity nyt hyvään hallitustiimiin jatkamaan alueemme kehitystyötä
Nyt on uuden some-sukupolven (18-99v) aika nousta purtemme gastiin.
Hallitus tarvitsee täydennykseksi 2-3 jäsentä, jotta yhdistyksemme ylipäätään voi jatkaa toimintaansa. Erityisesti Seuramme kaipaa netti-nörttejä hoitamaan somen kautta tapahtuvaa toimintaa.
Lisäksi suositut tapahtumamme – Kanavalaulut, Siivoustalkoot, Joulupolku jne. kaipaavat organisaattoria.

Seurassamme on nyt jo 213 henkilöjäsentä ja 21 taloyhtiötä.
Tästä on todella hyvä jatkaa. Ja vanhojen hallitusjäsenten täysi tuki on käytettävissä.
Myäs Aurinkolahden Asuntoyhtiöfoorumi AAF:n työvaliokunta kaipaa some-osaajaa.
Tule joukkoon tuomaan ideoita uuden toimintamme kehittämiseen.

Pohtikaamme nyt yhdessä naapureiden ja tuttujen kanssa ketä ehdotamme hallitukseen.
Kerro ajatuksesi nimitysvaliokunnalle
Olisi hyvä jos kertoisit ajatuksesi jo ennen kokousta hallituksen jäsenille. Erkki Pesonen ja Risto Pellinen toimivat ”nimitysvaliokunnan” vetäjinä. Näin varmistamme vuosikokouksen onnistumisen.
- Erkki Pesonen, erkki.pesonen@piitek.com tai Risto Pellinen, risto.pellinen@presentor.fi

JÄSENMAKSU ENNALLAAN – MAKSA 17.3. MENNESSÄ
Vuoden 2016 jäsenmaksu edelleen 15 €/henkilöjäsen sekä 100€/ taloyhtiö.
  • Maksa jäsenmaksu seuran tilille FI 54 1389 3000 2120 79
Jäsenmaksut ovat seuramme talouden selkäranka. Vain aktiivisten, maksaneiden jäsenten avulla toimitamme on mahdollista.
Esitä että oma taloyhtiösi liittyisi Aurinkolahti-Seuraan ja näin ylläpitää alueemme omaleimaisuutta.

Aurinkolahti-Seuralta tiukka ”ei” Uutelan kanavan itärannan rakentamiselle.
Aurinkolahti-Seura on jättänyt Helsinki 2050-kaavasta Uutelan kanavan itärannan rakentamista vastustavan muistutuksen Helsingin kaupungille.
Lisäksi seuramme on vahvalla panoksella mukana Vuosaaritoimikunnan lausunnoissa, joissa otetaan kantaa moniin koko Vuosaarta koskeviin kaavamuutoksiin.

Valoisaa ja aktiivisen toiminnan kevättä kohti katsellen
HALLITUS