sunnuntai 11. maaliskuuta 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018


Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
TOIMINTASUUNNITELMA 2018

1. YLEISTÄ
Vuosi 2018 on yhdistyksen kahdestoista toimintavuosi.
Seuran toiminnan lähtökohdat on kirjattu Seuran sääntöihin: ”Seuran tarkoituksena on ylläpitää asuinympäristön arvostusta, edistää alueen asukkaiden keskinäistä yhteistyötä ja omatoimisuutta, edistää asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja toimia asukkaiden edunvalvojana”.

2. JÄSENISTÖ
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä on pysynyt vakaana, mutta sitä ei ole pystytty yrityksistä huolimatta kasvattamaan.

3. TOIMINTA
Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa on huomioitu edellisvuoden tapahtumat ja niiden järjestäminen/ niihin osallistuminen.
Siivoustalkoot toukokuussa - Aurinkolahden alueen siivoustalkoot
Kanavalaulut toukokuussa - Perinteinen yhdessä musisoinnin ja laulamisen ilta Aurinkolahden kanavalla
Petankki-peli-illat kevät – kesä 2018
Aurinkolahden Golf-mestaruuskilpailu elokuussa
Aurinkolahden Petankkimestaruus lokakuussa
Uutelan Joulupolku joulukuussa
Osallistutaan Helka ry:n, Itä-Helsingin asukasyhdistysten, Stadin Rantaryhmän ja Vuosaari-toimikunnan kokoontumisiin.
Alueen suunnitteluun, rakentamiseen sekä liikennejärjestelyihin liittyvä vaikuttaminen
sekä niiden aktiivinen seuraaminen

4. TALOUS
Jäsenmaksutulojen lisäksi tapahtumien järjestämiseen haetaan tarjolla olevia Helsingin kaupungin avustuksia. Kaikkea Seuran toimintaa toteutetaan rahallisten resurssien puitteissa sekä jäsenten osallistumisaktiivisuuteen perustuen.
Edelleen pidetään vastuuvakuutusta Aurinkolahti-Seuralla (nyt vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa).
Seuran varastotila on Cityvarastossa (varastotila Columbuksessa) ja sen vuokrausta jatketaan maaliskuun 2018 jälkeen 1 kk kerrallaan.

5. TIEDOTUS ja VIESTINTÄ
Sisäisen tiedotuksen välineinä toimivat yhdistyksen kotisivut sekä jäsentiedotteet sähköpostitse. Ulkoinen tiedottaminen tapahtuu Seuran omien kotisivujen kautta. Tapahtumista
ilmoitetaan myös Vuosaari-lehdessä.

6. HALLITUS
Hallituksen tavoitteena on kokoontua noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

8. KEHITYSTYÖ
Pyritään edelleen kehittämään yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa alueemme hyväksi Seuran sääntöjä mukaillen.tiistai 27. helmikuuta 2018

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Helsingin Aurinkolahti-Seura ry perustettiin 6.4.2006 ja merkittiin yhdistysrekisteriin 16.10.2006.
Rek.nro 195.000. Y-tunnus 2079286-9.

Miten Aurinkolahti-Seura toimii
toimii jäsenten edunvalvojana seuraamalla mm. alueen kaavoitusta, maankäyttöä ja liikennesuunnittelua
antaa lausuntoja viranomaisille ja pitää aktiivisesti yhteyttä kunnallispoliitikkoihin
on taloyhtiöiden välinen tiedonvaihto ja keskusteluareena
järjestää ajankohtaisia teemailtoja ja ekskursioita
järjestää vuosittain talkoita ja useita yleisötapahtumia
tekee laajaa yhteistyötä muiden Vuosaaren toimijoiden ja kaupungin asukasyhdistysten kanssa

Toimintavuosi 2017 oli seuramme 11. vuosi
Seuramme on saavuttanut merkittävän aseman Helsingin kaupunginosayhdistyksien joukossa. Seuralla on hyvät ja vakiintuneet suhteet kaupungin virkamiehiin. Seuran asukastilaisuudet saavuttavat hyvin alueen ja lähiympäristön asukkaat.

Vuosikokous 2017
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 27.2.2017 klo 18.00 alkaen Aurinkolahden peruskoulu Kanavassa Aurinkotuulenkatu 11 Helsinki. Vuosikokouksessa paikalla oli 20 jäsentä.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Tuomi ja sihteeriksi Mikaela Mandalios.
Vuosikokous valitsi kaudelle 2017 yhdistyksen puheenjohtajaksi Juhani Larhan.
Hallituksen jäseniksi valittiin Raimo Hintsala, Ulla Äkräs, Esko Wilamo, Seija Virta, Anita Roos ja Mikaela Mandalios
Toiminnantarkastajiksi valittiin Maija Hintsala ja Risto Pellinen. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Mauno Pihlaja ja Timo Tuomi.

Hallitus
27.2.2017 asti
Antti Elonen, puheenjohtaja
Raimo Hintsala, varapuheenjohtaja
Esko Wilamo, sihteeri
Seija, Virta rahastonhoitaja / kirjanpito
Juhani Larha, jäsen
Raimo Kitunen, jäsen

27.2.2017 alkaen
Juhani Larha, puheenjohtaja
Ulla Äkräs, varapuheenjohtaja
Mikaela Mandalios, sihteeri
Seija, Virta rahastonhoitaja / kirjanpito
Esko Wilamo, jäsen
Raimo Hintsala, jäsen
Anita Roos, jäsen

27.2.2017 valittu hallitus piti kokouksia vuoden 2017 aikana 8 kertaa ja vuoden 2018 alussa 3 kertaa. Lisäksi hallitus kokoontui useita kertoja erilaisten tapahtumien yhteydessä ja piti sähköpostipalavereita.

Toiminnantarkastajat
Vuosikokousten valitsemina varsinaisina toiminnantarkastajina ovat toimineet 27.2.2017 asti
Mikaela Mandalios ja Anita Roos. Varatoiminnantarkastajina toimivat Ulla Äkräs ja Aimo Mikkonen. 27.2.2017 alkaen toiminnantarkastijana toimivat Maija Hintsala ja Risto Pellinen. Varatoiminnantarkastajina toimivat Mauno Pihlaja ja Timo Tuomi.

Jäsenistö
Jäsenmäärää on 2017 toimintavuoden aikana tarkistettu ja jäsenrekisteri saatettu ajan tasalle. 2017 toimintavuoden lopussa Seurassa oli 65 maksanutta henkilöjäsentä ja 6 yhteisöjäsentä.

Jäsenrekisteri ja kotisivut
Jäsenrekisteriä ylläpidetään Excel-taulukkomuodossa ja se on todettu Seurallemme toimivaksi ja riittäväksi. Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta aurinkolahtiseura.fi ja niitä on päivitetty tarvittaessa Risto Pellisen toimesta.

Alueella vaikuttaminen
Aurinkolahti-Seura on aktiivisesti ylläpitänyt yhteyttä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin vuoden 2017 aikana.
Seuran vaikuttamisen ansiosta rantabulevardille on saatu uudet ja isommat roska-astiat
Rannan osalta roska-astioiden määrän tilanne on kohtalaisen hyvä.
Aurinkolahden alueella roska-astioita on alueen kokoon nähden kuitenkin liian vähän ja niiden tyhjennysväli liian pitkä. Asiasta on oltu yhteydessä ja kirjelmöity Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon.
Seura on alkuvuodesta ollut aktiivisesti yhteydessä ja kirjelmöinyt sekä Liikuntavirastoon että Rakennusvalvontavirastoon Sup-stationista ja sen sijainnista Aurinkolahden parhaalla näköalapaikalla, aallonmurtajalla.
Loppusyksystä 2017 Liikuntavirastosta ilmoitettiin, että aallonmurtajalle ei ole tulossa Sup-asemaa vuonna 2018.
Seura on myös ottanut yhteyttä Liikuntavirastoon rannan kivien poistamiseksi vedestä, jotta lapset eivät vahingoittaisi itseään rantavesissä.

Muistutuksemme vuonna 2016 oli yksi niistä harvoista hyväksytyistä muutoksista, jolla yleiskaavaan muutettiin. Sen pohjalta pääosa kanavan itärannan rakennusmassasta poistettiin ja jäljelle jääneen alueen rakennusoikeus pieneni merkittävästi.
Hyvin perusteltu muistutus ja aktiivinen vaikuttamien päättäjiin tuotti siis hyvän tuloksen. Lisäksi Aurinkolahti-Seura on tiiviisti mukana Vuosaaren muiden toimijoiden kesken muodostetussa Vuosaari-toimikunnassa. Sen yhteydessä seuramme on ottanut kantaa myös muihin Vuosaaren kaava-asioihin.

Edustukset ja jäsenyydet muissa yhteisöissä
Aurinkolahti-Seura on nimennyt edustajakseen Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helka ry:hyn Raimo Hintsalan. Helka ry:n toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki, joten sen kautta kaupunginosayhdistyksillä on hyvät yhteydet kaupungin instansseihin. Helka myös opastaa, tiedottaa ja kouluttaa runsaasti. Seuran edustajat ovat valikoidusti osallistuneet kaupungin järjestämiin infotilaisuuksiin ja seminaareihin. Helsingin Aurinkolahti-Seura ry on myös Suomen Kotiseutuliiton jäsen Helkan kautta.

Asukasdemokratian ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi perustettu Vuosaari-toimikunta on vaatimattomasta alustaan kasvanut merkittäväksi uusien kärkihakkeiden kehittäjäksi koko Vuosaaren alueella. Aurinkolahti-Seuran edustajaksi Vuosaari-toimikuntaan valittiin hallituksen jäsen Esko Wilamo 24.10.2017 alkaen.

Talous
Yhdistyksen jäsenmaksutulot olivat 1635 euroa. Tilikauden 2017 tulos osoittaa 231,37euroa ylijäämää. Aurinkolahti-Seuran vastuuvakuutus on OP-Pohjolassa.

Toimintaympäristö
Alueen rakentaminen jatkuu edelleen talojen, puistojen ja katujen rakentamisena ja viimeistelynä.
Kahvikorttelin rakentamisvaihe alkaa olla lopuillaan.

Varsinainen toiminta
Vuosi 2017 oli Helsingin Aurinkolahti-Seuran 11 toimintavuosi.
Hallitus toteutti kaikki Seuran perinteiset tapahtumat Taiteiden yötä lukuun ottamatta.

SiistiBiitsi – rannan siivoustalkoot 6.5.
Aurinkolahden siivoustalkoot keskitettiin rannalle ja ne pidettiin 6.5. klo 11.alkaen yhteistyössä Liikuntaviraston kanssa ja osana valtakunnallista Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanjaa. Talkoot sujuivat hienosti kauniissa kevätsäässä ja niissä oli mukana kaiken ikäisiä alueen asukkaita, myös lapsiperheitä. Talkoolaisia oli yhteensä 17. Liikuntavirasto hoiti paikalle siivousvälineitä ja Aurinkolahtiseura tarjosi talkoolaisille mehut.

Kanavalaulut – soikoon! 30.5.
Perinteinen yhdessä musisoinnin ja laulamisen ilta järjestettiin ti 30.5. klo 18. Tilaisuuden musisoinnista huolehti Simo Paronen sekä laulajia Primavista ja Discantus kuoroista. Kanavan rannalle oli kokoontunut eri-ikäisiä ja innokkaita laulajia noin 50 henkilöä.

Petankki-peli-illat kevät – kesä 2017
Pelaajat kokoontuivat kevään ja kesän 2017 aikana maanantaisin klo 18.00 Urheilukalastajankuja 2:n edessä olevalla hiekkakentällä.

Aurinkolahden Golf-mestaruuskilpailu 22.8.2017
Erkki Murto-Koiviston pyynnöstä Ulla Äkräs jakoi turnauksen palkinnot yhdessä Raimo Hintsalan kanssa. Tapahtumassa mainostettiin Aurinkolahti-Seuraa ständillä ja omalla mukanaolollamme.

Taiteiden yö
Päätettiin poikkeuksellisesti olla järjestämättä Taiteiden yötä Aurinkolahdessa. Asiasta ilmoitettiin Vuosaarilehdessä ja Seuran kotisivuilla. Taiteiden yön ilotulituksen järjestäminen aallonmurtajalla ei olisi ollut mahdollista Sup-stationin sijainnin vuoksi.

Vanhusten palvelut- seminaari 6.9. Vuosaaren kirkolla
Vanhusten palvelut -seminaari 6.9. Suuren suosion saanut tapahtuma, jolle toivottiin jatkoa.
Tilaisuudessa oli kuulijoita lähes 200 asiasta kiinnostunutta sekä palveluntarjoajia, jotka saivat mahdollisuuden kertoa omasta tarjonnastaan.

Vuosaaren Sisustus- ja asuntomessut 23.-24.9.2017
Seura osallistui tapahtumaan omalla pisteellään. Nähtiin, että Seuran on kaupunginosayhdistyksenä tärkeää olla erilaisissa tapahtumissa mukana ja näkyvillä esittelemässä Seuran tarkoitusta ja sen toimintaa sekä saada uusia jäseniä.

Aurinkolahden Petankkimestaruus 9.10.
Petankkimestaruus ratkaistiin 9.10.sateisessa kelissä. Raimo Hintsala ja Ulla Äkräs olivat edustamassa Seuran hallitusta tilaisuudessa ja osallistuivat peliin Seuran hallituksen edustajina.

Uutelan Joulupolku 3.12.
 Seura oli jo 5. kertaa mukana Uutelan Joulupolku-tapahtumassa 3.12. omalla koiravaljakko-rastillaan ja ”ständillä”. Koiravaljakot olivat jälleen kovassa suosiossa.

Muistolaatta-hanke ja Jatkosodan muistolaatan paljastustilaisuus 6.12.
Aurinkolahti-Seura osallistui tämän historiallisesti tärkeän hankkeen- Vuosaaren ilmapuolustuksen muistoksi - sponsorointiin sekä muistolaatan paljastustilaisuuteen 6.12. klo 13. Tilaisuus oli juhlavan arvokas ja sillä juhlistettiin Suomi 100-vuotta.

Tiedotustoiminta
Tärkein ilmoitus- ja tiedotuskanavamme on paikallinen Vuosaari-lehti, joka on antanut tilaa tapahtumillemme ja julkaissut tekstejä kuvineen tapahtumistamme. Aurinkolahti-Seuran hallituksen jäsenet ovat laatineet artikkeleita Vuosaari-lehteen. Seuran tapahtumista on myös tiedotettu Aurinkolahden alueelle levitetyillä julisteilla. Sisäistä ja ulkoista tiedottamista on hoidettu pääosin seuran omien kotisivujen kautta sekä sähköpostilla.

Aurinkolahti – Taustaa ja kaavoituksen historiaa
Aurinkolahti on syntynyt niille, jotka etsivät korkeatasoista ja ekologista kaupunkiasumista, kimmeltävän ulapan avaruutta, monipuolista luontoa, upeaa hiekkarantaa sekä bulevardien puistomaisuutta ja lähipalveluja vaativaan makuun. Täällä jos missä tulee olo, että on ulkomailla.”

Aurinkolahti on uusi, merihenkinen, noin 8000 ihmisen asuinalue. Merellinen Aurinkolahti ja sen 700 metriä pitkä rantabulevardi on useasti palkittu, urbaani ja ekologinen kaupunginosa. Siinä yhdistyvät aavan meren ulappa, viihtyisä ja turvallinen asuminen, toimiva julkinen liikenne sekä hyvät terveys- ja kauppapalvelut. Kaiken kruunaa vierestä avautuvat Uutelan luonnossuojelualueet ja laaja virkistysmetsä. Aurinkolahti edustaa hienolla tavalla 2000-luvun ekologista ja luontoarvoja kunnioittavaa ympäristösuunnittelua.

Aurinkolahden synty - Kaavoitus ja rakentaminen
Aurinkolahden asemakaavan perusteet määriteltiin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston suunnitelmissa 1990-luvulla. Niissä todettiin mm.:
- Tavoitteena on saada omintakeinen ja laadukas alue.
- Tonttien sijainti rannan tuntumassa ja kanavan äärellä edesauttaa vapaarahoitteisen
omistusasuntotuotannon toteutusta.
- Hiekkaranta ja kanava korostavat hyvää mielikuvaa Vuosaaresta yleisessä tietoisuudessa.

Korkealaatuisen asuinalueen takaamiseksi järjestettiin Aurinkolahdesta kansainvälinen kaavasuunnittelun kutsukilpailu vuonna 1996. Kilpailun voitti tunnustettu arkkitehti Timo Vormala. Aurinkolahden kanavan ympäristösuunnittelusta järjestettiin vuonna 2003 kilpailu, jonka voitti taiteilija Anne Koskinen ehdotuksellaan ”Kivi”.

Helsingin kaupunki on voimakkaasti panostanut asumisen ympäristöalueen rakentamisen laatuun ja yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Sen tuloksena on Aurinkolahden hieno rantabulevardi palkittu Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2003. Uutelan merikanava ja 2015 lopullisesti valmistunut Kauniinilman puisto on upea ja monipuolinen kokonaisuus. Uusilla ramppivaloilla varustetut Hellesilta ja Sumujen silta sekä niiden ali virtaavat lohiportaat ja kohisevat putoukset sekä rannan siloiset luonnonkalliot ja pirunpelto palkittiin myös Ympäristörakentamisen palkinnolla vuonna 2010. Aurinkolahden rakennusten suunnitteluun ovat osallistuneet monet Suomen eturivin arkkitehdit.

Hallitus

keskiviikko 10. tammikuuta 2018

JÄSENKIRJE 2/2017


 Hyvä Aurinkolahti-Seuran jäsen!
Kalenterivuosi 2017 on lopuillaan ja on aika tehdä tilannekatsaus kuluneesta vuodesta.
Seuran vuosikokous pidettiin 27.2.2017 Kanavan Koululla. Paikalla oli kolmisenkymmentä jäsentä.
Kokouksessa valittiin hallitus ja puheenjohtaja vuodelle 2017
Seuran puheenjohtajaksi Juhani Larha
Jäseniksi valittiin Ulla Äkräs, Raimo Hintsala, Seija Virta, Anita Roos, Esko Wilamo, Mikaela Mandalios
Yhteystiedot ja tehtävät löytyvät kotisivuilta www.aurinkolahtiseura.fi

Jäsenmaksut ovat seuramme tärkein tulonlähde.
Maksamalla jäsenmaksun varmistat, että voimme yhdessä edelleen jatkaa toimintaa ja järjestää aktiviteetteja alueemme asukkaiden hyväksi. Vuoden 2017 jäsenmaksut:
Henkilöjäsen 15 €, yhteisöjäsen/asuntoyhtiö 100€. Seuran tili FI 54 1389 3000 2120 79

TAPAHTUNUTTA:
SiistiBiitsi-rannan siivoustalkoot 6.5. Tapahtuma oli osa valtakunnallista Pidä Saaristo Siistinä ry:n rantojensiivouskampanjaa. Talkoot sujuivat hienosti kauniissa kevätsäässä ja niissä oli mukana kaiken ikäisiä alueen asukkaita, myös lapsiperheitä.
Kanavalaulut 30.5.
Perinteisissä kanavalauluissa laulettiin yhdessä Simo Parosen johdolla ja hanurimusiikin säestyksellä keväisiä ja kesäisiä lauluja. Lisäksi ryhmä Primavista kuoron laulajia kajauttivat tilaisuuden päätteeksi muutaman laulun.
Aurinkolahden golf-mestaruuskilpailuissa 22.8.2017 Seura oli mukana ja jakamassa palkintoja
Vanhusten palvelut -seminaari 6.9. Suuren suosion saanut tapahtuma, jolle toivottiin uusintaa.
Vuosaaren sisustus- ja asuntomessuilla 23.-24.9. Seura oli mukana omalla pisteellään
Aurinkolahden Petankkimestaruuskilpailut järjestettiin 9.10.2017
Uutelan Joulupolku-tapahtumassa 3.12. Seura oli jälleen mukana omalla koiravaljakko-rastillaan
Jatkosodan muistolaatan paljastustilaisuus 6.12.
Seura osallistui ja oli mukana tässä historiallisessa hankkeessa- Muistolaatta Vuosaaren ilmapuolustuksen muistoksi – juhlistamassa Suomi 100-vuotta.

TILANNEKATSAUS AURINKOLAHDEN ALUEEN ASIOIHIN:
Aurinkolahti-seura on aktiivisesti ylläpitänyt yhteyttä Helsingin kaupungin virkamiehiin ja luottamus-henkilöihin vuoden 2017 aikana.
Seuran vaikuttamisen ansiosta rantabulevardille on saatu uudet ja isommat roska-astiat
Rannan osalta roska-astioiden määrän tilanne on kohtalaisen hyvä
Aurinkolahden alueella roska-astioita on alueen kokoon nähden kuitenkin liian vähän ja niiden tyhjennysväli liian pitkä. Asiasta on oltu yhteydessä ja kirjelmöity Helsingin kaupungin Rakennusvirastoon.
Seura on alkuvuodesta ollut aktiivisesti yhteydessä ja kirjelmöinyt sekä Liikuntavirastoon että Rakennusvalvontavirastoon Sup-stationista ja sen sijainnista Aurinkolahden parhaalla näköalapaikalla, aallonmurtajalla.
Loppusyksystä 2017 Liikuntavirastosta ilmoitettiin, että aallonmurtajalle ei ole tulossa Sup-asemaa vuonna 2018
Seura on myös ottanut yhteyttä Liikuntavirastoon rannan kivien poistamiseksi vedestä, jotta lapset eivät vahingoittaisi itseään rantavesissä.

TERVETULOA MUKAAN TAPAHTUMIIN JA TOIMINTAAN!

Hyvän joulun toivotuksin, Aurinkolahti-Seuran hallitus